Gå direkt till textinnehållet

Blogg kritiseras av datainspektionen

Att på sin blogg publicerat personuppgifter av mycket privat karaktär om ett barn som figurerar i en vårdnadstvist strider mot personuppgiftslagen. Det konstaterar Datainspektionen.

Datainspektionen anser att ett par inläggen på en blogg inte är tillåtna att publicera enligt personuppgiftslagen. Av de inlägg som granskats är det tre inlägg som bryter mot personuppgiftslagen: en dom i ett vårdnadsmål, ett utdrag ur en barnavårdsutredning samt ett polisförhör.

–  I vår bedömning av dessa inlägg lägger vi stor vikt vid att det handlar om personuppgifter av mycket privat karaktär om ett barn som figurerar i en vårdnadstvist, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund.

I personuppgiftslagen finns det ett undantag som säger att om publiceringen skett för ett journalistiskt ändamål så är den tillåten även om den kan vara kränkande för den enskilde. Förra året konstaterade Datainspektionen att det inte var ett lagbrott att på en blogg publicera namnet på en dråpmisstänkt barnläkare eftersom publiceringen skett för journalistiska ändamål.

Annons Annons

Undantaget för journalistiskt ändamål gäller inte om uppgifterna som publiceras är av rent privat karaktär, enligt Göran Gräslund.

Fler avsnitt
Fler videos