Gå direkt till textinnehållet

BBC ska sluta intervjua knäppgökar

BBCs styrande stiftelse, BBC Trust, ändrar sin policy rörande vetenskapsjournalistik. Klimatförändringen ska bland annat inte behandlas som en omstridd fråga och okvalificerade vaccineringsmotståndare och GMO-motståndare ska inte bjudas in till vetenskapliga program.

BBC har återkommande fått kritik för att man till sina program bjuder in debattörer som ifrågasätter uppgifter som det finns stor enighet om inom vetenskapssamhället.

Därmed har BBC skapat en ”falsk balans” i sin rapportering, där tittarna och lyssnarna får bilden av att två jämbördiga teorier står emot varandra, när i verkligheten den ena teorin har mycket litet stöd i forskningen.

Nu har BBC Trust (OBS! länk till pdf) kommit med nya riktlinjer som innebär att BBC ska fortsätta att kritiskt granska forskningen, men samtidigt ge tittarna en korrekt bild av forskningsläget.

Bland annat ska inte klimatförändringen behandlas som en vetenskapligt omstridd fråga, eftersom cirka 95 procent av forskarna är överens om att klimatförändringen är reell.

På samma sätt ska BBC behandla vaccineringsskeptiker och motståndare till genmodifierad mat (GMO). The Telegraph konstaterar att policyändringen innebär att BBC ska sluta bjuda in excentriska personer till sina vetenskapliga program.

Fler videos
Fler avsnitt