Gå direkt till textinnehållet

Avtalsrörelsen har startat

På tisdagen lämnade Journalistförbundets delegation över sin kravlista till Tidningsutgivarna och tog emot motpartens krav. Därmed har avtalsrörelsen 2007 startat.

På tisdagen lämnade Journalistförbundets delegation över sin kravlista till Tidningsutgivarna och tog emot motpartens krav. Därmed har avtalsrörelsen 2007 startat.

Tidningsutgivarna och Journalistförbundet har nu överlämnat sina respektive krav inför avtalsrörelsen till varandra.

Tidningsutgivarnas lista är indelad i kategorierna anställning, ledighet, utbildning, arbetsmiljö, löneavtal och modernisering.

Journalistförbundets lista gällde lönerna (höjning av medellöner och lägstalöner), jämställdhet, avtalet utomlands, ob-ersättning, nyanställningar, kompetensutveckling, multikompetens, anställningstrygghet, föräldraledighet, fackligt arbete, helgdagar, utbildningar, omställningsstöd, upphovsrätt och lokalt medbestämmandeavtal.

Agneta Lindblom Hulthén vill inte slå fast vilka punkter som är viktigast men antyder vilka frågor som förbundet haft ett stort stöd att driva:

– Lönerna och lönestagnation, jämställdhet, kompetensutveckling, multikompetens och otrygghetsfrågorna har i alla fall varit återkommande krav från medlemmarna. När det gäller lönerna kräver vi 4-7 procents lönehöjningar för avtalsperioden, säger hon.

Vilken blir svåraste frågan?

– Lönerna är förmodligen svårast. Den är stor för att den innehåller så många komponenter, säger Agneta Lindblom Hulthén.

Björn Svensson, förhandlingschef på Tidningsutgivarna vill inte kommentera vilka frågor han ser som är viktigast och svårast:

– Det tråkiga svaret är att det är för tidigt att säga vad som är viktigast och svårast. Vad vi ska göra nu är att diskutera de olika områdena i arbetsgrupper, säger han.

Både Tidningsutgivarnas och Journalistförbundets representanter framhåller att första mötet hölls i en positiv anda, och Tidningsutgivarna trakterade motpartens delegation med Lussebullar.

– Jag hoppas och tror på fortsatt konstruktiva förhandlingar, säger Björn Svensson.

Nästa förhandlingsdag mellan de små delegationerna ska ske den 5 februari och fram till dess kommer ett omfattande arbete att ske i arbetsgrupperna. Avtalet mellan Tidningsutgivarna och Journalistförbundet löper ut den sista mars 2007. Under våren kommer Journalistförbundet att förhandla om fyra olika avtal. Två med Medie- och Informationsarbetsgivarna, MIA Tidskrift och MIA Etermedia, med SRAO som förhandlar för anställda inom public service och med Tidningsutgivarna, som är största avtalsområdet.

pf@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos