Gå direkt till textinnehållet

Avfärdar krav på Hanna Stjärne som målsägande: ”Kan inte ta rättspolitiska hänsyn”

Kammaråklagare Henrik Olin förklarar varför han inte bedömde att Hanna Stjärne är målsägande i Almedalsrättegången – och kritiserar hur SVT agerat i frågan.

Idag hölls slutpläderingar i rättegången mot Theodor Engström. Som Journalisten berättat har SVTs styrelse och ledning, liksom organisationen Utgivarna, i veckan kritiserat att SVTs vd Hanna Stjärne inte är målsägande, när Annie Lööf är det.

SVT har låtit några juridiska experter gå igenom förundersökningen. Enligt dem har Engström passerat förberedelsepunkten till både terroristbrott och mord i förhållande till båda två.

Hur såg dina överväganden ut, varför kommer du inte fram till samma slutsats?
När man gör en bedömning kring ett förberedelsebrott måste man titta på själva förberedelsegärningen, på uppsåtet, men också göra en bedömning av om det fanns ”mer än ringa fara för brottets fullbordan”. Annars är det inget förberedelsebrott. Bara en kartläggning av en person räcker inte, säger åklagare Henrik Olin till Journalisten.

– När det gäller Annie Lööf har det dels varit den mest omfattande kartläggningen, men också om en rekognosering, två gånger, på den tänkta brottsplatsen. Min helhetsbedömning är att konkretionsgraden av förberedelsegärningen räcker beträffande Lööf men inte Stjärne.

Henrik Olin är frågande till hur SVT har presenterat den bedömning bolaget låtit två jurister göra.

– Jag kan förstå att man kan rikta kritik mot den juridiska bedömning jag gjort eller har andra synpunkter, men SVT har uttryckt det som att man genomfört en ”utredning” som ”visar” något. Det är mer korrekt att säga att det handlar om att några experter har en annan uppfattning, det har jag inga problem med.

Han är också kritisk till hur en av de juridiska experterna uttryckt sig i SVT:

– Han sade något i stil med att man kan ”spekulera i vad åklagaren har för motiv” i det här. Det ser jag närmast som ett påhopp. Jag är tjänsteman, jag har inga andra motiv än att försöka göra så goda rättsliga bedömningar som möjligt. Att implicera några bakomliggande motiv, eller att jag skulle tycka att ett brott riktat mot en journalist är mindre allvarligt än brott riktat mot en politiker, det är helt grundlöst.

Utgivarna och SVT menar också att det är läge för rättsväsendet att visa att man tar hot mot journalister på allvar, och att det här kunde varit ett tillfälle att göra det. Hur ser du på det resonemanget?
– Jag kan inte ta rättspolitiska hänsyn i mina strikta juridiska bedömningar. Annars skulle jag gå emot mitt tjänstemannaansvar. Jag måste göra en rättslig bedömning jag står för oavsett vilka rättspolitiska incitament som någon annan kan tycka ligger bakom. Det är en fråga för politiken, inte för mig som tillämpande jurist.

”SVT har bett två kunniga och välrenommerade jurister gå igenom förundersökningen och deras tydliga bedömning är att Hanna Stjärne borde varit målsägande. Vi lyssnar gärna på åklagarens argument för att göra en annan bedömning och har bett om ett möte”, skriver SVTs tf kommunikationsdirektör Hanna Dowling till Journalisten.

Fler avsnitt
Fler videos