Gå direkt till textinnehållet

Arvodet fastställt till vice ordföranden

Journalistförbundets vice ordförande Ulrica Widsells arvode har fastställts till 61 000 kronor i månaden.

Håkan Bergström som har utrett frågan för förbundsstyrelsen tycker att det är ett skäligt arvode.

Hur gick resonemanget?

– På samma sätt som med Jonas Nordling, men det ska finnas en skillnad mellan arvodena till ordföranden och vice ordföranden.

– Om man jämför med Arne König, som tidigare var vice ordförande, så är arvodet lägre men man måste tänka på att det var hans slutarvode. Det här är Ulrica Widsells ingångsarvode.

Har Ulrica Widsell något avgångsvederlag?

– Hon är tjänstledig från sin tjänst på Metro och det mest sannolika är att hon går tillbaka till den tjänsten när uppdraget för Journalistförbundet är över, och i det läget finns det inga avtal om avgångsvederlag.

– Om hon däremot av någon anledning skulle förlora den tjänsten så får hon ett avgångsvederlag som motsvarar åtta månadslöner.

Arvodet för Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling är sedan tidigare fastställt till 72 000 kronor. Läs mer i en tidigare artikel.

Fler avsnitt
Fler videos