Gå direkt till textinnehållet

Arvikaborna nöjda med mediernas bevakning

Nio av tio översvämningsdrabbade Arvikabor tycker att mediernas rapportering varit saklig och korrekt. Det visar en undersökning från Styrelsen för psykologiskt försvar.

Nio av tio översvämningsdrabbade Arvikabor tycker att mediernas rapportering varit saklig och korrekt. Det visar en undersökning från Styrelsen för psykologiskt försvar.

Styrelsen lät en konsultfirma telefonintervjua 121 direkt drabbade Arvikabor och 379 slumpvis utvalda i tätorten. Namnen på de drabbade hade konsulten fått från tjänstemän på kommunen.

Nästan alla tillfrågade hade stort förtroende för såväl kommun som medier när intervjuerna gjordes den 18-19 november och översvämningarna hade pågått i drygt en vecka.

Annons Annons

Nio av tio tyckte att medierna varit sakliga och korrekta, åtta av tio att problemen inte överdrivits och sju av tio att de inte fått för stort utrymme i medierna.

Intervjuerna visade också att lokala nyhetsmedier hade stor betydelse. De vanligaste nyhetskällorna var i tur och ordning lokala tidningar, P4 Radio Värmland, samt SVTs och TV4s regionala nyhetsprogram.

Jan Nordenberg, chefredaktör på lokala Arvika Nyheter, är inte förvånad, trots att han vare sig fått positiva eller negativa reaktioner på tidningens vattenbevakning.

Telefonintervjuerna från Styrelsen för psykologiskt försvar, SPF, visar också att förtroendet för kommunens information är extremt högt – lika högt som för medierna.

Nio av tio av de 121 värst drabbade har stort förtroende för medierna. Bland de övriga var förtroendet något lägre, åtta av tio. Jan Nordenberg menar att det är lätt att ha förtroende för både myndigheter och medier eftersom var och en kan se och kontrollera information om vattenstånd och vallar med egna ögon.

En jämförelse med det våldsamma snöoväder som gömde Gävle för snart två år sedan visar att de drabbade medborgarna i Arvika använt Internet i mycket högre utsträckning än vad som skedde i Gävle.

Även då undersökte Styrelsen för psykologiskt försvar förtroende och vanor när det gällde medier och myndighetsinformation.

Trots att Gävle spåddes bli det första fallet där Internet skulle spela en roll för kommunikation och information, så användes nätet då sparsamt av myndigheterna och få kopplade upp sig på kommunens hemsida.

I Arvika har hela 26 procent av de 121 mest drabbade varit inne på hemsidan. Bland övriga tillfrågade var det 16 procent. De allra flesta, 84 procent, var också nöjda med informationen där. Räddningstjänstens hemsida i Arvika har normalt 4 700 besökare på ett år. Nu har den haft nästan lika många besökare på en dag, när intresset var som störst. Totalt har sidan haft 33 000 besök mellan 14 och 27 november.

Gunilla Carlsson, Västra Sund är en av de 121 som svarade på SPFs telefonintervju.

Hon bor alldeles intill Glafsfjorden och har sett bastu, båthus och lusthus försvinna allt mer i vattnet. En dryg vecka efter telefonintervjun tycker hon fortfarande att kommun och medier skött sig bra.

– Och vi har varit inne på den kommunala hemsidan flera gånger. Där har vi fått bra information, säger hon.

borge.nilsson@textra.se

Fler avsnitt
Fler videos