Gå direkt till textinnehållet

”Arbetstider bevakas för lite”

Arbetstider och arbetsvillkor borde vara given bevakning för våra stora nyhetsmedier, menar tidningen Arbetets chefredaktör Yonna Waltersson. ”Men frågorna får inte den uppmärksamhet de förtjänar.”

I dag publicerar elva fackförbundstidningar inom LO-familjen sina granskningar av en stor fråga i avtalsrörelsen: arbetstiden. "Striden om tiden", kallar de granskningen.

Yonna Waltersson är chefredaktör och utgivare på Arbetet.

Vad ligger bakom att ni gemensamt granskar striden om arbetstiderna?
– I vårt nätverk för chefredaktörer och redaktionschefer kom idén om Striden om tiden upp. Det är ett ämne som i högsta grad är aktuellt för våra läsare – och alla tyckte att det kändes som en kul idé att pröva att göra ihop.

Annons Annons

Hur har samarbetet gått till?
– Vi ville göra det så smidigt som möjligt att delta. Därför har alla tidningar själva valt vilken vinkel de har velat göra utifrån den gemensamma rubriken ”striden om tiden”. Dialogen har framför allt skett via mejl. Men kravet var att den gemensamma publiceringen skulle ske i dag klockan sju på morgonen. Det vore kul om vi i framtiden kunde ge oss på att göra någon form av större granskning.   

Vilka är svårigheterna och fördelarna med att jobba så här?
– I det här fallet var det en sådan given ingång för oss alla – striden om tiden är minst sagt aktuell för alla våra tidningar. Då fungerar det bra att göra ett lite enklare samarbete där alla kan göra de artiklar som de har förutsättningar att göra. Det tror jag nästan också varit själva förutsättningen för att det ska fungera. Hade det varit till exempel ett grävprojekt hade det krävts betydligt mer av projektledning och det hade varit svårt att göra per mejl.

Det viktigaste ni lyfter fram i granskningen?
– Vi uppmärksammar hur arbetstiden är en röd tråd i arbetsgivarsidans avtalsyrkanden och vilka konsekvenser det kan få för de anställda. De olika tidningarna har anpassat utifrån sin målgrupp, vilket förhoppningsvis ska ge en bättre kunskap hos våra läsare om vad som är viktigt i avtalsrörelsen.

Hur bevakar svenska nyhetsmedier avtalsrörelsen och arbetstider, tycker du?
– För lite! Det är viktiga frågor som är av väldigt stor betydelse för många arbetstagare. Det borde vara given bevakning för våra stora nyhetsmedier, men de här frågorna får inte den uppmärksamhet de förtjänar. Men förhoppningsvis kan vi i förbundspressen genom den här typen av samarbeten vara ett bidrag till att arbetstider och arbetsvillkor i framtiden får större utrymme på nyhetsplats.

Fler avsnitt
Fler videos