Gå direkt till textinnehållet

Annonsköpen ökar med 40 procent i storstadspressen

Totalt ökade medieinvesteringarna med 19 procent under februari jämfört med februari 2021. Det framgår av Mediebyråbarometern från Sveriges Mediebyråer.

Månadens stora vinnare blev storstadspressen med en positiv tillväxt om 40,1 procent. Tuffast hade mediekategorin Direktreklam/Annonsblad med en negativ tillväxt om 21,3 procent. Totalt förmedlades under februari drygt 1 miljard kronor.

Annonseringen i landsortspressen och kvällspressen ökade också under februari. Kvällspressen hade en kraftig nedgång under januari vilket innebär att annonsförsäljningen minskat med 23 procent ackumulerat under året.

– Förvisso möter siffrorna svaga jämförelsetal från föregående år, men inledningen på 2022 visar tydligt att investeringarna är tillbaka på de nivåer som gällde före pandemin. De olympiska spelen har sannolikt bidragit till den kraftiga ökningen i februari och tv står för den största ökningen i kronor; 75 miljoner kronor mer än samma månad föregående år. Kategorin har ökat med 35 procent under årets två första månader och det är tydligt att tv fortsatt är en attraktiv kanal för annonsörerna, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande för Sveriges Mediebyråer, i en kommentar.

Fler avsnitt
Fler videos