Gå direkt till textinnehållet

ALU-anställd fotograf utnyttjades av Göteborgs fritidsförvaltning

Göteborgs kommun gör anspråk på upphovsrätt till bilder som en ALU-anställd fotograf tagit åt fritidsförvaltningen. Trots att kommunen inte betalat fotografen ett öre.På så vis använder kommunen dessutom skattemedel för att slippa betala kommersiella bildbyråer.

Göteborgs kommun gör anspråk på upphovsrätt till bilder som en ALU-anställd fotograf tagit åt fritidsförvaltningen. Trots att kommunen inte betalat fotografen ett öre.

På så vis använder kommunen dessutom skattemedel för att slippa betala kommersiella bildbyråer.

Anders Andarve blev i juni anvisad ett ALU-jobb på Göteborgs kommuns fritidsförvaltning, Fritid Göteborg.

Enligt anställningsavtalet skulle han bygga upp förvaltningens bildarkiv, fotografera, systematisera och katalogisera befintliga nya bilder.

ALU-ersättningen var den enda ekonomiska reglering som gjordes vid anställningen. Inget avtalades om fritidsförvaltningens rätt att disponera över Andarves bilder.

I praktiken ägnade han lika mycket tid åt att fotografera som åt att ordna upp i arkivet.

Bevakade stora evenemang

Han fick bland annat bevaka stora evenemang på kommunens arenor, till exempel rockgruppen U2s konsert på Nya Ullevi.

Såna bilder hade Fritid Göteborg tidigare köpt av bildbyråer men nu tyckte man att det blev för dyrt.

— Jag jobbade som en bildbyrågubbe, berättar han. Jag hade inte en ledig dag fram till i mitten av september och tog 400-500 diarullar. Sammanlagt runt 6 000 bilder.

För att han skulle få jobba på samma villkor som pressfotografer utfärdade förvaltningen ett intyg om att Anders Andarves bilder bara skulle användas internt.

Extern annonsering

Men flera av bilderna dök upp i extern annonsering, bland annat i en annons för Trädgårdsföreningen, som infördes i Göteborgs-Posten. Annonseringen är ett samarbete mellan förvaltningen och GP. Fritid Göteborg får gratis annonser mot att man i dem gör reklam för GPs rabattkort till exempelvis kommunala Trädgårdsföreningens evenemang.

Ingen ersättning betalades ut till Anders Andarve och ingen fotobyline sattes ut.

— Enligt Bildleverantörernas förenings taxa borde jag ha 4 800 kronor för en bild som publiceras i en tidning med GPs upplaga, säger Anders Andarve.

Vykort

Fritid Göteborg har lekt med tanken att Anders Andarves bilder skulle kunna omvandlas till vykort.

Man har också tänkt att använda hans bilder i årsredovisningarna.

I en promemoria som upprättats på Fritid Göteborg konstateras att fotoarkivet redan i dag representerar ett mycket högt värde.

Där heter det att kanske 2-5 procent av de dior som tillförts arkivet det senaste halvåret kommer (Journalistens kurs) att gå i tryck.

Den absolut största vinsten räknar man med att göra genom annonsering i dagspress. Detta på grund av bildbyråernas annars mycket höga royalties på bilder som införs i dagstidningar med stor upplaga.

Där nämns också att förvaltningens olika samarbetspartners visat intresse av att använda Fritid Göteborgs bilder från skilda evenemang, bilder som Andarve tagit. Några intressenter namnges: Gbg & Co, Eriksbergs Varvs AB och Gothia Cup.

Bildarkivet uppskattas i promemorian i dag vara värt bortemot en miljon kronor. Genom kompletterande fotografering beräknas värdet dessutom komma att öka.

I promemorian diskuteras uttryckligen möjligheten av viss extern försäljning av bilder.

Kontaktade advokat

För tre veckor sen reagerade frilansfotografer som tidigare levererat bilder till Fritid Göteborg, men som nu gått miste om uppdrag.

Anders Andarve tyckte själv att situationen började bli underlig och kontaktade därför advokat för att försöka få klarhet i vad som gällde, även i fråga om hans egna rättigheter.

Hans advokat skrev till Fritid Göteborgs chef Bengt Gabrielii och påpekade att Anders Andarve hade upphovsrätt till sina bilder.

Den ideella upphovsrätten kan till att börja med inte ens avtalas bort. Den tillkommer alltid fotografen. Men Andarve hävdade också via advokaten sin ekonomiska upphovsrätt.

Brevet slog ner som en bomb på fritidsförvaltningen.

Anders Andarve kallades in till personalchefen och informationschefen, som upplyste honom om att han inte skulle få jobba mer för Fritid Göteborg.

— Jag skickades ut i tio minuter. Sen meddelade de att jag fick ta ut övertid och gå hem.

Ville han få tillbaka ALU-jobbet fick han avstå från sin upphovsrätt, även den ideella rätten.

Erkänner ideell rätt

Kommunen har nu backat en aning och medger via sin advokat att Anders Andarve har den ideella rätten, åtminstone vad gäller det som ska offentliggöras.

Däremot hävdar Fritid Göteborg fortfarande att man har den ekonomiska upphovsrätten till bilderna.

Bobbo Lauhage arbetar på bildbyrån Kamerareportage i Göteborg, som snuvats på uppdrag på grund av att Fritid Göteborg anlitat en ALU-anställd som fotograf.

— Det är beklagligt och beklämmande att man på förvaltningarna är så okunniga i upphovsrättsfrågor, säger Bobbo Lauhage. Jag tror att detta kommer att hända på flera kommunala förvaltningar runt om i landet. Det värsta är att man också anlitat folk som går på ALU-bidrag, som vi själva varit med om att betala via skatten.

Portad på jobbet

Anders Andarves ALU-anställning går ut den 16 december men han får tills vidare inte återkomma till Fritid Göteborg.

Hur ser man då på Arbetsförmedlingen på att han vägras tillträde till den anvisade arbetsplatsen?

— Inga kommentarer, säger handläggaren Helena Bergström på Arbetsförmedlingen Kultur Media i Göteborg. Jag säger varken det ena eller det andra.

Bengt Gabrielii säger till Journalisten att man på Fritid Göteborg visst var klar om upphovsrättsfrågorna när Andarve anställdes. Samtidigt konstaterar han att det nu finns en tvist där båda parternas juridiska ombud ventilerar frågan.

I början erkände ni ju inte ens Andarves idella rätt…

— Det kan jag inte diskutera. Det viktiga är att materialet är vårt. Vi känner oss övertygade om att vi har rätt.

Gabrielii hävdar att Fritid Göteborg är att betrakta som Andarves arbetsgivare under den period ALU-anställningen varar, trots att denne inte får sin lön från kommunen.

Har Anders Andarve gjort något fel?

— Inte i jobbet, men i hävdandet av upphovsrätten. Därför är det inte lämpligt att han jobbar med våra bilder.

Varför inte avtala om ersättning till Andarve?

— Vi har varit inne på det. Men det är fullständigt orealistiskt att vi skulle kunna betala några hundratusentals kronor.

I åtminstone ett fall har en av Andarves bilder förekommit i GP i en extern annons…

— Det påstås det. I så fall var det ett misstag.

I en förvaltningspromemoria diskuteras öppet möjligheten att slå mynt av bilderna genom extern försäljning…

— Det kan vara en teoretisk utredning för att vi ska få en uppfattning om vad arkivet är värt.

Fler avsnitt
Fler videos