Gå direkt till textinnehållet

Alsander: Breddat ägande behövs

Stampens VD Martin Alsander räknar med tuffa diskussioner om räntenivåer och amortering med koncernens lånegivare. ”Men jag tror och hoppas att vi har samma mål.”

– Syftet är uppnått, vi har fått den skuldnedskrivning vi ville ha, förbättrat balansräkningen, sedan återstår att komma i mål med diskussionen med våra banker om ett långsiktigt bankavtal och sedan färdigställa nyemissionen, säger Martin Alsander om att Stampen nu avslutar rekonstruktionen.

Hur långt har ni kvar till ett nytt bankavtal?
– Vi har en bra dialog, och nu kan vi ägna all vår tid åt den diskussionen.

Är du orolig över att inte kunna nå ett tillräckligt bra avtal?
– Nej, det vill jag inte påstå. Det kommer säkerligen att bli tuffa diskussioner, men jag tror och hoppas att vi har samma mål med den här övningen, att skapa en solid grund för verksamheten att stå på framåt. Då måste räntenivåer och amorteringar anpassas till vad vi kan bära utifrån den omställning vi och hela mediebranschen befinner sig i.

Och det är en förutsättning för nyemissionen.
– Ja, det hänger ihop naturligtvis. Bankavtalet måste vara på plats för att ta in nya pengar.

Vilken är tidsplanen?
– Vi måste vara färdiga under de återstående månaderna på året.

Ackorden ska betalas sista februari. Nyemissionen kommer att bidra till ackordslikviden, men är framför allt viktig för att Stanpen ska återvinna det generella förtroendet på marknaden, menar Martin Alsander.

– Vår ägarfamilj är väldigt publicistisk inriktad och har inte haft de ekonomiska muskler som behövs för att stötta verksamheten framåt. Nu behöver vi bredda ägandet. Kan vi göra det på ett bra sätt med en stark västsvensk förankring kommer det vara extremt hoppfullt för hela känslan kring Stampen, internt och externt. Nyemissionen är något som ska kunna bära frukt över lång tid.

Journalistförbundet har för avsikt att driva frågan om före detta anställdas avgångsvederlag vidare, så långt det går. Hur ser du på det?
– Jag tror det var klokt att man inte överklagade i den frågan vad gäller ackordet, tingsrätten var ju tydliga med att det var helt fel instans att driva den frågan i. Men det är trots allt en väldigt viktig fråga, inte bara för de privatpersoner som har drabbats utan för hela avtalsklimatet mellan fack och arbetsgivare. Vi välkomnar att man driver vidare frågan i kanske en civilrättslig process för att utröna vad som är rätt och fel.

Fler avsnitt
Fler videos