Gå direkt till textinnehållet

Aftonbladet och Svenska Dagbladet i nytt bolag

  Schibsted slår ihop Aftonbladet och Svenska Dagbladet i det nya bolaget Schibsted Sverige. Gunnar Strömblad, som är chef för den svenska verksamheten i dag, blir styrelseordförande i det nya bolaget.

Alla verksamheter, papperstidningar, nättidningar, mobiltjänster, webb-TV och övriga verksamheter ska ingå i Schibsted Sverige.

Svenska Dagbladets rörelseresultat inklusive presstödet försämrades i fjol till 11 (16) miljoner kronor, enligt Mediatrender. Annonsintäkterna ökade med en procent till 527 miljoner kronor och upplageintäkterna med en procent till 461 miljoner kronor. Nya mediers intäkter minskade under det sista kvartalet till 23 (27) miljoner kronor

Aftonbladet ökade intäkterna i fjol till 3 107 (2 998) miljoner kronor och förbättrade rörelseresultatet till 360 (208) miljoner kronor.

Tidningen ökade upplageintäkterna med två procent till 1 617 (1 578) miljoner kronor och annonsintäkterna med en procent till 491 (484) miljoner kronor.
   Under det fjärde kvartalet halverades tidningens rörelseresultat till 33 (63) miljoner kronor och Nya mediers försämrades till 16 (20) miljoner kronor.
   Annonsintäkterna minskade med tilltagande kraft under januari och februari i år jämfört med det sista kvartalet i fjol.

Fler avsnitt
Fler videos