Gå direkt till textinnehållet

Aftonbladet bröt mot god sed

Pressens opinionsnämnd anser att Aftonbladet bröt mot god publicistisk sed när man i ett tidigt skede publicerade namn och bild på en man som misstänktes för ett mord i Alingsås.

Den 29 september 2008 hade Aftonbladet på förstasidan rubriken A, 21: (personnamnet angavs) Jag dödade B (personnamnet angavs). I en underrubrik berättade man: Begravde kroppen vid mammans gård. Rubrikerna exponerades mot bakgrund av en något suddig men fullt igenkännbar ansiktsbild på 21-åringen, tagen rakt framifrån.

Inne i tidningen upprepades bekännelsen med rubrik och bild.

Inför häktningsförhandlingarna hade Aftonbladet åter porträttet på mannen bredvid en bild på hans offer. Texten inne i tidningen gav intrycket att det rörde sig om en skygg, rädd och såväl psykiskt som fysiskt hårt knuten misstänkt gärningsman.

Allmänhetens pressombudsman, PO, vände sig till 21-åringen och begärde och fick via hans juridiska ombud tillstånd att pröva Aftonbladets snabba publicering av förnamn och bild på den misstänkte i samband med att polisen gick ut med beskedet att mannen hade erkänt våldsbrottet.

PO förklarar: ”Prövningen sker mot bakgrund av det pressetiska regelverk som säger att tidningarna bör beakta att en person misstänkt för brott i lagens mening betraktas som oskyldig tills han eller hon är dömd i domstol.” Erkännandet räknas inte som oavvisligt bevis i rätten.

Det PO ville få prövat var om det är försvarbart att publicera bild och förnamn, så att full identitet lämnas ut på en gärningsman som är mycket ung och saknar brottsregister och där omständigheterna kring brottet är höljda i dunkel.

Aftonbladet skriver i sitt yttrande att man jämförde namn- och publiceringspolicyn kring fallet Anders Eklund och 21-åringen vad gäller brottens karaktär och gärningsmannens karaktär. Aftonbladet påpekar också att 21-åringen på eget initiativ trädde fram i en annan tidning och bedyrade sin oskuld en vecka efter sambons försvinnande.

PO hänsköt ärendet till Pressens opinionsnämnd, PON. I sin bedömning av ärendet skriver PO att hon vill få till stånd en diskussion om den ”…allt mer utbredda benägenheten bland många av den svenska tidningspressens ansvariga utgivare att ’avkunna domar’ över gärningsmän innan den reguljära juridiska processen ens på allvar har startat…”

PON förklarar i sitt beslut att man inte ser något behov av att jämföra publiceringarna med andra fall. PON betonar också att ett enskilt fall som detta inte heller av nämnden bör läggas till grund för mer generella bedömningar.

Enligt PON har 21-åringen utsatts för publicitetsskada genom att flera personer kunde identifiera honom.

Trots att mannen erkänt, och att han tidigare framträtt i en annan tidning, kommer nämnden fram till att Aftonbladet genom att under ett tidigt stadium av brottsutredningen publicera namn och bild har vållat 21-åringen en publicitetsskada som han inte ska behöva tåla. Aftonbladet har därigenom brutit mot god publicistisk sed.

Fler avsnitt
Fler videos