Gå direkt till textinnehållet

Dokumentär i SVT bröt mot mänskliga rättigheter – använde dold kamera

Stockholms tingsrätt ger antivaccinaktivisten Linda Karlström rätt till skadestånd från svenska staten för brott mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter efter att hon medverkat i SVTs dokumentär Vaccinkrigarna.

Linda Karlström tilldöms skadestånd om 100 000 kronor från svenska staten för ingreppen i hennes privatliv som tingsrätten anser att hon utsatts för i Dokument inifrån: Vaccinkrigarna som sändes i SVT i december 2020.

I domen konstaterar Stockholms tingsrätt att det svenska självreglerande medieetiska systemet genom Granskningsnämnden och Medieombudsmannan är ”otillräckligt eftersom inte samtliga delar av det ingrepp i privatlivet som Linda Karlström utsatts för kan prövas inom ramen för detta system”.

Rätten hänvisar till Europadomstolens praxis och anser att det är ”osäkert om enbart existensen av ett system med självreglering, utan möjlighet för den enskilde att erhålla skadestånd, är tillräckligt för att en stat ska anses ha uppfyllt sina positiva förpliktelser att skydda rätten till privatliv enligt artikel 8 i EKMR [Europakonventionen för mänskliga rättigheter, reds anm] när det är fråga om den typ av ingrepp som är aktuella i detta mål”.

Annons Annons

Stockholms tingsrätt anser att det är ”ostridigt att SVTs agerande inte faller inom ramen för statens egen verksamhet” och att ett public service-bolag inte kan anses ha ett så nära samband med offentlig verksamhet att SVTs ageranden ska tillskrivas staten.

Däremot anser rätten att det i Sverige saknas tillräckligt skydd för privatlivet avseende ”publicering av material från inspelningar med hjälp av dold kamera samt genom användandet av falska identiteter och vilseledande i det journalistiska arbetet”.

Tingsrätten skriver i domen att SVTs handlade har inneburit ett ingrepp i Linda Karlströms rättigheter i Europakonventionens artikel 8, som stadgar att var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.

Fler avsnitt
Fler videos