Gå direkt till textinnehållet

114 av 105 röstade om seniorombud

Förslaget från seniorerna att få med ytterligare en delegat till kongressen fick stöd av många och i rösträkningen blev förvirringen så stor att man fick ihop 114 röster från 105 röstberättigade...

Seniordistriktet motiverade sin motion med att man har 900 medlemmar och att en växande andel journalister blir pensionärer. Därför är det rimligt med tre delegater istället för två på kongresserna (seniordelegater har yttranderätt men ingen rösträtt).

Förbundsstyrelsen avvisade motionen med att man redan föreslagit och fått igenom två studeranderepresentanter, och att man måste tänka på kostnaderna.

Hans-Ingvar Johnsson från seniordistriktet tyckte att kostnaden var futtig i förhållande till nyttan.

Vid omröstningen visade sig en stor majoritet stödja seniormotionen, men eftersom det handlade om stadgeändring måste två tredjedelar vara för. Efter en första förvirrad rösträkning, visade det andra försöket att det var 60 ombud som stödde motionen, medan 45 röstade emot. Det hade behövts 70 ombud för att motionen skulle gå igenom.

Seniorerna blir alltså även i fortsättningen två vid kongressen.

Fler avsnitt
Fler videos