Gå direkt till textinnehållet
Bild på författaren
Helena Giertta
Chefredaktör

Olycklig dom i hovrätten

Ett relativt allvarligt brott. Det är hovrättens dom rörande Expressens artikel om ett vapenköp. En mycket olycklig dom.  

Reportern köpte ett vapen för att beskriva hur lätt det var att få tag på illegala vapen. Därefter lämnades vapnet till polisen.

Det var inte första gången ett sådant reportage gjordes. Journalistik handlar om att berätta vad som sker. Ibland krävs okonventionella metoder för att ta reda på sanningen.

I mina ögon var det detta som Expressen gjorde. Att en åklagare väljer att väcka åtal för det är skamligt.

Hovrätten väljer också att inte ge påföljdseftergift trots att det enligt rätten själv, fanns skäl för det.

Även det är olyckligt. Hovrätten hade möjlighet att visa att den trots allt uppskattar att viktiga samhällsfenomen blottläggs av journalister. Nu blir i stället klyftan mellan journalistik och juridik ännu tydligare.

Det är också ironiskt att man från och med första mars inför amnesti för att lämna in vapen som man har innehaft en tid. Just det som Expressens medarbetare nu dömts för.

Förhoppningsvis hindrar domen inte framtida samhällsviktig journalistik. Men det finns en risk att den leder till en försiktigare hållning. Det är det sista vi behöver.

Fler avsnitt
Fler videos