Gå direkt till textinnehållet

Schyssta Expressen och Norén

Hjärntrusten på Expressen har tänkt till. Vad ska Expressen göra för att klå Aftonbladet? Man ska lansera sig som schyssta Expressen. Man har en schysst redaktion. Man är en schysst tidning och man är för ett schysst Sverige, enligt Joachim Berners programförklaring den 27 maj. Tror Expressen att läsarna är schyssta idioter? Hur schysst var det att lyncha Lars Norén?

Hjärntrusten på Expressen har tänkt till. Vad ska Expressen göra för att klå Aftonbladet? Man ska lansera sig som schyssta Expressen. Man har en schysst redaktion. Man är en schysst tidning och man är för ett schysst Sverige, enligt Joachim Berners programförklaring den 27 maj. Tror Expressen att läsarna är schyssta idioter? Hur schysst var det att lyncha Lars Norén?

Expressen samlade ihop en mobb som, i upphetsat tillstånd efter Malexanderdokumentären, fick tycka till om dramatikerns ansvarstagande. 90 procent röstade såklart för att Norén brustit i ansvar, d v s var skyldig till polismorden. Man publicerade också reaktioner från SVTs hemsida. Känslokall, oempatisk, dryg, nonchalant var några omdömen från människor som aldrig träffat Norén, men tagit del av Folke Rydéns demonporträtt.

Schyssta Jocke! Kan jag få ett lynchredskap tack, men utan TV-bilaga. Det blir 10 kronor, tack så mycket.

Annons Annons

Vari bestod Noréns brott? Han vägrade uttala sig i Folke Rydéns dokumentärfilm. Han har dock uttalat sig på en rad andra ställen. Det framgår bl a av Expressen eget nätarkiv. Men det spelar ingen roll när mediedomstolen bestämt att det var just i Rydéns film han borde talat ut. Hans avslag blir synonymt med att Norén ”tiger som muren”. En medietribunal bestående av ”Maria Schottenius och tittarna” avkunnande domen – ”skam” – på Expressens första sida. Man blir mörkrädd.

bryt

För det första. Hur trovärdig är egentligen Rydén? Det är fastslaget att Rydén ljög i sin dokumentär om Björn Borg 1998. Rydén påstod, i filmen, att Ingvar Carlsson godkänt/känt till att svarta pengar skulle utbetalas till Borg och att Carlsson vägrat uttala sig i dokumentären. I själva verket vad det en lögn och Carlsson hade inte fått en chans att bemöta lögnen. Rapport /Aktuellt-ledningen tog beslutet att man skulle vänta med att låta Carlsson dementera lögnen tills dokumentären var sänd. Denna bluff avslöjade Dan Josefsson i en artikel i ETC. När ett enigt(!) konstitutionsutskott sedan friade Carlsson trycktes Josefssons artikel, i faksimil, som bilaga till betänkandet. Tänk er att en politiker eller myndighetsperson avslöjas utföra ett liknande bedrägeri. Skulle den personen ha något förtroendekapital kvar? Rydén, har i egenskap av journalist, undkommit mediedomstolen, dock fälldes han i journalisternas domstol – granskningsnämnden – för opartiskhet och osaklighet. Han har dessutom ”tigit som muren”. Två gånger sade han exempelvis nej till att diskutera saken med Ingvar Carlsson i Studio 1.

bryt

För det andra. I en demokrati är medborgarna helt i händerna på en typ av makthavare som inte tillsätts via demokratiska val – journalisterna. Att bli dömd i en mediedomstol är i många fall mer förödande än i en vanlig domstol. Det finns inget lagverk och ingen instans för överklagan. Den anklagade får inte alltid tillträde till rättsalen eller så blir hennes hemställan förvrängd. Mediedomstolens utslag ser ut som godtycke men rättskipningen följer ändå vissa mönster. Alla företeelser stöps i en mediedramaturgisk form som tenderar att sortera utefter skalan ond – god, bra – dålig, svart-vit. Urvalskriteriet för denna uppdelning tycks ske efter motsatsparet stark – svag. Journalismens primitiva formel är att alltid slå nerifrån och upp. Makten har alltid fel, den lilla människan alltid rätt. Men vem som är vem beror helt på mediernas/domstolens lönsamhetskalkyler.

Så naturligtvis – Lars Norén förlorar mot de döda polisernas anhöriga. Man kunde exempelvis låta Kriminalvårdstyrelsens chef förlora. Men hur kul är det för oss läsare. Lars Norén är ju ändå världsberömd dramatiker, ser ut som en demon i ansiktet och har karisma nog att göra det lönt för schyssta Expressen att köra lynchrace. Pippi Långstrump har sagt att den som är stark måste också vara väldigt snäll. Kanske kan man omvandla det till en medielag som säger att den som har så mycket makt måste samtidigt vara väldigt klok. Sveriges schysstaste tidning borde kanske satsa på att bli Sveriges klokaste tidning. Men driver man domstol utan regelverk, med vinstmotiv och därför, varje dag, tvingas spekulera i opinioner blir det nog automatiskt inte riktig klokt.

Fler videos
Fler avsnitt