Gå direkt till textinnehållet

Värna Gaudeamus redaktionella självständighet

Stockholms universitets studentkår ger sedan 1924 ut tidningen Gaudeamus, en medlemstidning med redaktionellt självständig ställning. I en skrivelse till studentkårens fullmäktigemöte föreslår nu kårstyrelsen att kårens verksamhetschef ska bli ansvarig utgivare för tidningen.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Föreningen Fackförbundspressen samlar 19 redaktionellt självständiga fackliga tidningar som representerar huvuddelen av den svenska fackförbundspressens samlade upplaga.* Utifrån sin kunskap om den roll en organisationstidning kan och bör ha vill föreningen uttrycka sitt starka stöd för Gaudeamus redaktionella oberoende.

I en stor medlemsorganisation fyller en redaktionellt självständig tidning, med ett uppdrag att kritiskt granska såväl omvärlden som den egna organisationen, en viktig demokratisk funktion. Såväl studentkårer som fackförbund har en betydande makt, bland annat genom sitt utrymme att utöva inflytande å medlemmarnas vägnar, och därför är den granskande rollen i dessa organisationer särskilt viktig. Det är också angeläget att det i en demokratisk organisation finns ett forum dit medlemmar med förtroende kan vända sig för att framföra skilda åsikter om organisationens verksamhet.

Det ansvariga utgivarskapet har en avgörande principiell betydelse, eftersom den ansvariga utgivaren ensam får fatta beslut om vad som ska publiceras i tidningen. Om den ansvariga utgivaren finns utanför redaktionen och i den verksamhet som ska granskas kan tidningen inte bedriva självständig journalistik och dess trovärdighet undergrävs.

Annons Annons

Det är inte heller möjligt att förena ett sådant arrangemang med de yrkesetiska regler som journalister ska följa. Den första av dessa regler lyder ”Ta inte emot journalistiska uppdrag av personer utanför en redaktionell ledning.” Detta omöjliggörs om den ansvariga utgivaren finns utanför redaktionen. Det är då inte längre möjligt att kalla tidningens innehåll för journalistik.

Att den ansvariga utgivaren finns utanför redaktionen skapar också problem i förhållande till det grundlagsstadgade källskyddet, som är till för att säkerställa att uppgiftslämnare med förtroende ska kunna vända sig till en redaktion med skydd för sin anonymitet. Om någon vill vända sig till Gaudeamus redaktion med information om studentkåren måste anonymiteten gentemot organisationens övriga delar kunna garanteras. Denna viktiga fråga tas över huvud taget inte upp i kårstyrelsens skrivelse.

En redaktionellt självständig medlemstidning har inte som uppgift att samverka med den övriga organisationen. Den har en annan roll, där självständigheten är ett centralt värde i sig. Den visar att en organisation är transparent och beredd att utsätta sig för granskning. Det skapar förtroende.

Inom det svenska civilsamhället finns ett brett stöd för principen att medlemstidningar bör vara redaktionellt självständiga. Så är exempelvis fallet i de allra flesta svenska fackförbund. Föreningen Fackförbundspressen vill uppmana Stockholms universitets studentkår att följa deras exempel, värna Gaudeamus redaktionella självständighet och inte frånta tidningens chefredaktör rollen som ansvarig utgivare.

(Uttalande till stöd för tidningen Gaudeamus redaktionella självständighet, antaget vid föreningen Fackförbundspressens årsmöte 15 maj 2017.)

———

* I föreningen Fackförbundspressen ingår tidningarna Arbetsvärlden, Arbetet, Byggnadsarbetaren, Dagens Arbete, Elektrikern, Fastighetsfolket, Handelsnytt, Hotellrevyn, Ingenjören, Journalisten, Karriär, Kollega, Kommunalarbetaren, Lärarnas tidning, Polistidningen, Publikt, Sekotidningen, Transportarbetaren och Vårdfokus. Föreningen Fackförbundspressen hette tidigare Fackliga nyheter.nu.