Thomas Bodström: : Nya buggningslagen stärker rättssäkerheten

9 maj, 2006

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Vi skulle kunna få ett starkt uppsving av MC-tidningar och nynazistiska tidningar, om än med mycket begränsad upplaga.

Diskussionen om integritet vid brottsbekämpningen har pågått under våren. I den debatten är det självklart för mig att inte bara fokusera på människor som begår brott utan också påminna om att den kanske största integritetskränkningen av alla är att utsättas för brott. Om polisen får nya möjligheter att bekämpa brottsligheten blir det färre människor som kränks.

Men frågan är mer komplicerad än så. Det som är trygghet för den ena kan vara ofrihet för den andre. För vissa innebär till exempel kameror i tunnelbanan att man vågar åka in till stan på kvällen. Någon annan kan känna sig övervakad.

I det nya lagförslaget om buggning, som presenterats för riksdagen i vår, har rättssäkerheten stärkts väsentligt jämfört med tidigare förslag. Buggning ska bara få användas för de mest allvarliga brotten. Överskottsinformationen är numera reglerad och offentliga ombud ska finnas som motpol till åklagaren vid domstolsprövningen.

bryt

När polis och åklagare får bättre verktyg måste också kontrollen av deras arbete öka. Den rapportering som regeringen i dag lämnar till riksdagen ska utvecklas ytterligare. Men det räcker inte. Vi ska också förstärka granskningen av hur polisens tvångsmedel används mot enskilda. Regeringen kommer inom kort att presentera hur den granskningen bör utformas där ett alternativ kan vara en nämnd med parlamentariker och jurister. Vi kommer också att se till att den som blir föremål för buggning blir upplyst om detta i efterhand.

Agneta Lindblom Hulthén påstår i Journalisten (9/06) att den grundlagsskyddade meddelarfriheten hotas genom förslaget. Det är fel. En journalist får aldrig avlyssnas när han eller hon pratar med en källa – inte ens om den källan skulle vara en känd terrorist. En redaktion får heller inte avlyssnas om där finns en journalist som är misstänkt för ett grovt brott. Den enda gång som det skulle kunna vara möjligt att avlyssna en redaktion är om platsen som sådan är brottsplatsen. Alltså om där förekommit omfattande narkotikahandel, bordellverksamhet eller andra brott som ger minst fyra års fängelse och bara om man kan utesluta att grundlagsskyddad information fångas upp. Införandet av buggning hotar alltså inte på något sätt en journalists viktiga kontakter med sina källor. Något som är grunden för all kritiskt granskande journalistik. I förslaget om buggning anges också uttryckligen att meddelarfriheten är skyddad.

bryt

Vad som däremot knappast gagnar meddelarfriheten är om Agneta Lindblom Hulthén med flera gång på gång felaktigt fortsätter att hävda att meddelarskyddet är hotat. Detta i sig skulle kunna avskräcka många från att vända sig till en journalist. Anledningen till att redaktioner inte kan undantas generellt är inte någon misstro mot journalister. Det beror helt enkelt på att det mycket lätt skulle vara möjligt att kringgå ett absolut undantag genom att starta ett cirkulär, en sajt eller ett nyhetsbrev. Vi skulle kunna få ett starkt uppsving av MC-tidningar och nynazistiska tidningar, om än med mycket begränsad upplaga. Kanske skulle till och med bordeller kunna gömma sig bakom ett cirkulär eller tidning med fyra utgåvor per år.

bryt

Det är viktigt att vi har en bra men seriös debatt. Direkta felaktigheter gagnar ingen, allra minst gagnar de sanningen. Att Sverige är relativt ensamt om att inte tillåta buggning och att svensk polis nu får samma verktyg som sina danska, finska och norska kolleger kan också vara bra att påpeka för att nyansera debatten. Vi kommer även i fortsättningen att arbeta för att bekämpa brottslighet utan att göra avkall på rättssäkerheten. På så sätt värnar vi den personliga integriteten både för dem som är misstänkta för brott och för dem som utsätts. Ytterst handlar det om att polis och åklagare ska få bättre möjligheter att få fram bra bevis. Det innebär i praktiken att personer som begår grovt brott också kan ställas till ansvar medan oskyldiga kan frias.

Jag förstår inte hur någon kan tro att detta hotar rättssäkerheten, i själva verket är det precis tvärtom.

justitieminister (s)

Kommentarer

Det finns 5 kommentar på sidan.


Kommentera
Kommentarer på Journalisten är till för yrkesdebatt och är förhandsmodererade. Det innebär att de inte kommer att publiceras direkt. Kommentarer som innehåller hat, hot eller personpåhopp kommer inte att publiceras. Journalistens ansvariga utgivare ansvarar även för kommentarsfältet.
Inlagt av Dennis Nilsson mån, 2011-12-19 22:18

Potemkinkuliss

Bodströms argumenterar som han brukar, talar inte om hela sanningen, lägger

ut dimridåer och berätter bara valda delar av sanningen.

De olika lagförslagen, och några av dem är redan lagar, innehåller inga sådana skrivningar som Bodström hänvisar till som stoppar rättsövergrepp

och godtycke a la 1984.

En biktpräst får inte buggas. Om Bodström & Co är rädda för att MC-tidningar och nynazistiska tidningar skulle utnyttja medieredaktioner som svepskäl att slippa bli buggade, vad finns det för hinder att MC-tidningar och nynazistiska tidningar starta egna “kyrkor” med egna

biktpräster, och undviker därmed att bli buggade?

Ska man argumentera på det viset så ska man också bugga biktpräster och kyrkor och inte enbart medieredaktioner.

Så länge Bodström “tycker” men inte omsätter sitt “tyckande” till lagparagrafer så är det bara struntprat. Domstolar och jurister går på

lagparagrafer och inte vad justitieministern “tycker”.

Det Bodström “tycker” är skydd mot rättsövergrepp finns inte i lagförslagen utan är en potemkinkuliss. http://susning.nu/Potemkinkuliss

Att våra brottsbekämpande myndigheter fortsättningsviss ska lösa brott genom att enbart sitta framför en dataskärm och därmed klara upp en

massa brott är bortom rim och reson.

Att hävda att brottslingar plöstligt de senaste åren har börjat att enbart använda mobiltelefoner och Internet till att begå brottslighet är som en dålig historia.

Så vitt jag känner till så begicks det brott innan mobiltelefoner och Internet fanns. Och de är inte i större eller mindre omfattning, nu som då.

Det ska också bli intressant att se hur ett i grunden militärt system som Internet, konstruerat för att motstå diverse diktatur-fasoner, tål och förhoppningsvis bypassar alla dessa fasoner. :-)

Sätter man så här mycket makt som avlyssning, buggning och allt annat som Bodström har föreslagit i händerna på några, oavsett hur goda

intentioner de har, så kommer de att missbrukas. Som vi kanske borde ha lärt oss av historien är att “makt korrumperar”.

/ Dennis Nilsson

Inlagt av M mån, 2011-12-19 22:18

Välkommen till totalitarismen

Folk var säkert skittrygga på gatorna i nazityskland och ryssland under 193x-194x talet och framåt.

Gestapo och Stasi såg säkerligen till att det var lungt, fint och tryggt.

Vi vet precis var du kommer ifrån Thomas. Vi har sett igenom din fasad för så länge sedan.

Inlagt av Lars-Gunnar Emmoth mån, 2011-12-19 22:18

Hejda sig ministern

Visste Du att Franska motståndsrörelsen under andra världskriget använde nazisternas post för att meddela sig med varandra? Alltså är nästan ingen terrorist så dum att denne skickar e-post för att instruera andra. Ministern glömde titta i den politiska backspegeln, fick ett nytt parti till stånd som växer så det knakar om det. Visserligen är Bodström justitieminister men någon större förmåga att förstå vad e-post och vanlig post har han inte. Dessutom är det vi väljare som ministern kan idka åsiktsregistrering emot. Kanske har ministern glömt IB-affären. Grymt ministern men bara tanken på att alla internet-användare är potentiella skurkar visar vad ministerns parti är villlig att offra i terrorns namn. Vem leder ligan, terroristerna eller det fria samhället?

/ Lars-Gunnar Emmoth

Inlagt av Camilla Högberg mån, 2011-12-19 22:18

Vad menas med MC-tidningar

Jag reagerar starkt mot att Thomas Bodström jämställer MC-tidningar och nazistiska tidningar. Han tar till och med upp bordeller i sammanhanget. Var är omdömet? Vad har dessa med varandra att göra? Mig veterligen riktar sig MC-tidningar till alla människor som äger och kör motorcykel, inte till den lilla del som är kriminell. Jag är en journalist som kör motorcykel, jag umgås med människor som kör motorcykel, och känner mig ofta utpekad som kriminell. Det känns som om alla dras över en kam. Medierna gör ofta samma sak. Om MC-tidningar ökar i upplaga utgår jag från att det beror på att andelen motorcyklister ökar, inte för att kriminella MC-körande människor ökar.

/ Camilla Högberg

Inlagt av Michael Anderson mån, 2011-12-19 22:18

Bodström slår slint

Det verkar som att kontrollbehovet fått det att slå slint hos Thomas Bodström. Bäst att kartlägga, lyssna och bevaka så mycket som möjligt – för det kan vara bra att ha. Är det den socialdemokratiska devisen “Alla ska med” som Bodström vill tillämpa på diverse översvakningregister…?

Det ökande övervakningstryck Bodström arbetar för slår fel. Det slår mot enskilda efter devisen att alla betraktas som skyldiga tills motsatsen bevisas. Mot avancerade brottslingar eller terrorister är det antagligen inte särskilt verkningsfullt.

Det finns dessutom åtminstone två stora risker med “Bodströmsamhället”.

Dels att uppgifter kan missbrukas. Och inte bara det – man kan utgå från att de kommer att missbrukas. Av politiker eller myndighetspersoner med maktbegär, eller av nistiska underhuggare som vill visa sig ambitiösa, eller av någon som utnyttjar uppgifter i eget intresse.

Dels att avståndet mellan makthavare och allmänhet ökar. Med en ökande misstro mot makten växer grogrunden för både terrorister och “outlaws” som just de MC-gäng Bodström pekar ut.

/ Michael Anderson

Årets groda 2021

Alla gör fel ibland. Men en del fel är roligare än andra. Nu kan du rösta på vilken som var 2021 års roligaste groda. Sista dag för att rösta är den 14 februari. Rösta här.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies