Ta ställning för den goda journalistiken

9 februari, 2021

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

DEBATT Ja-sägare är mer attraktiva än nej-sägare. Berättar psykologin för oss. Betyder det att om klimatrörelsen varit för alternativen i stället för mot fossila energikällor, hade genomslaget blivit större tidigare?

Var hade vi varit i dag om arbetet mot hat och hot riktat mot journalister från början hade fokuserat på att stärka och höja god journalistik och kompetenta journalister?  Om fokus varit på att folkbilda allmänheten om journalistikens roll och uppdrag i demokratin?

Är glaset halvfullt eller halvtomt?

I dag släpper Medieinstitutet Fojo antologin ”Det nya normala – ett hot mot demokratin”

I detta unika material berättar journalister och ansvariga utgivare om utsattheten för hat, hot och andra former av påverkan under arbete i Sverige. Utredare och experter ger en bild av förövarens syfte och många ansikten.

Tillsammans ger antologins skribenter ett kraftfullt budskap om oron för journalisters säkerhet och tillståndet för svensk demokrati. Nu är hög tid att engagera sig för att värna journalistikens uppdrag i demokratin.

Men, och det här är viktigt, antologin är inte ännu en ödesmättad katastrofskildring av hur hemskt allting är. Vi vet det vid det här laget. Alltför väl vet vi det.

Nu belyser i stället skribenterna möjliga vägar framåt, pekar på tänkbara samarbeten och ger tips och råd för hur journalisten kan skydda sig.

Runt omkring oss ser vi också utvecklingen av en stark, global rörelse som värnar om demokrati och hållbarhet. Nästan alla stora studier om tillståndet för demokratin i världen har sedan 2015 visserligen kunnat påvisa en tillbakagång för demokratin som statsskick, men samtidigt också visat hur motståndet mot utvecklingen och försvaret för demokratin växer. Det tar sig många uttryck. Dels genom folkliga gatudemonstrationer, dels genom sociala medier och nya kreativa medieuttryck.

Medskapande inom journalistiken bygger till exempel förtroende för både den enskilde journalisten och för nyhetsmedier i stort. Och den man har förtroende för är det svårare att tycka illa om eller trakassera.

Det lokala är det nya svarta. Vi ser hur djuplodande lokala gräv och granskningar leder till fler och nya prenumeranter. Vi ser hur redaktioner inom stora koncerner nu får tillbaka sin lokala chefredaktör med uppgift att just bygga relationer.

Den omskrivna boken ”I grunden god”, av den nederländske historikern Rutger Bregman, bygger delvis på författarens erfarenheter från De Correspondent. Det är en nyhetssajt som utmanar traditionell medielogik och bygger nästan alla sina jobb på crowd sourcing och/eller medskapande. Här finns en ny, modern, medielogik.

Journalistiken har genom åren ofta gjort sig till en ensam ö i en ocean av informationskanaler och publicister. Är det inte dags att vi aktivt börjar rida på tillsammans-vågen, tar upp tråden och fokuserar på relationsbygget med publiken också?

Sommaren 2019 gav Central European University en kurs i hur man bygger relationer med sin publik. Där ingick erfarenhetsutbyte, nätverkande med framgångsrika aktörer, metodutveckling av undersökningsverktyg och teknikutveckling.

Medieinstitutet Fojo vidareutbildar hundratals svenska journalister varje år, och att hitta nya berättarformer och nya metoder att skapa journalistik är en av ledstjärnorna i detta arbete.

Genom att lyfta goda exempel på framgångsrikt arbete lär alla av varandra.

Genom att dela mångas erfarenheter och tips vill vi sprida kunskap och inspirera.

Att göra, inte bara prata. Att ta ställning för den goda journalistiken och dess roll i samhället. Att försvara journalister och yrkeskårens roll för demokratins överlevnad.

Det är det nya normala!

Kersti Forsberg, verksamhetschef på Fojo

 

 

 

[1] Se till exempel årsrapporterna 2018–2020 för följande organisationer: 1. V–Dem Institute, University of Gothenburg: “Liberal Democracy Index”; 2. The Economist Intelligence Unit (EIU): “Democracy Index”; 3. Freedom House: “Freedom in the World”; 4. International IDEA: Vi ser ju också allt fler tecken på att folk är villiga att betala för journalistiken.

“Global State of Democracy”.

Kommentarer

Det finns 1 kommentar på sidan.

Inlagt av Vera tis, 2021-02-09 13:29

Hur vet man att det är just ”djuplodande lokala gräv och granskningar” som ”leder till fler och nya prenumeranter”? Och vad innebär ”fler och nya” mer konkret i siffror?

Mycket lokal journalistik har konkurrens av gratis lokala facebookgrupper.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies