Gå direkt till textinnehållet

Pensionärerna är lurade

1960 träffades det första pensionsavtalet för journalister med arbetsgivarna.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Genom att i stället för lön få pengar inbetalda till pensioner ville de trygga sin ålderdom. Under åren därefter har journalisterna i avtalsförhandlingar avstått så mycket lön som behövdes för att de skulle kunna få en bra pension.

Nu är vi fler än 2 000 journalister som har pension. Men vi är lurade. Vi får inte ut vår avtalade sparade lön utan måste betala mer skatt än de som i dag arbetar. Var och en av oss har förlorat tusentals kronor på detta.

Det är alltså inte pension som riksdagen beslutat om som man sänkt. Det är privata sparpengar som man bara lagt beslag på genom en särskild högre skatt än alla andra betalar.

Vi seniorjournalister i Sverige samlade till årsmöte betraktar detta som ett allvarligt övergrepp. Vår uppfattning är att den särskilda skattetabellen för pensionärer snarast bör avskaffas.

                                         För Seniorjournalisterna i Sverige
                                         Östen Johansson
                                         ordförande

Fler avsnitt
Fler videos