Gå direkt till textinnehållet

Låt parterna förhandla – det gynnar även mediebranschen

På måndag presenteras regeringens utredning om en moderniserad arbetsrätt. Förslagen skulle skifta balansen på arbetsmarknaden till nackdel för de anställda. Anställningsskyddet skulle bli svagare och rättsosäkerheten större utan att det skulle uppvägas av ett bättre system för omställning.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Journalistförbundet är en del av förhandlingsorganisationen PTK som tillsammans med LO förhandlar med Svenskt Näringsliv om anställningsskydd, omställning och kompetensutveckling, oberoende av den statliga utredningens förslag. Om vi som parter kommer fram till en uppgörelse ska regeringen enligt Januariöverenskommelsen lägga förslag i linje med den.

Därför är det viktigt att parterna får möjlighet att förhandla. Det är viktigt för hela den svenska arbetsmarknaden – och det är viktigt för Journalistförbundets medlemmar.

I en förhandlingslösning skulle flera av Journalistförbundets viktiga frågor kunna adresseras. Dessa frågor saknas helt i det förslag som regeringens utredare tagit fram.

Annons Annons

Mediebranschen har en för tjänstemannasektorn förhållandevis hög andel osäkert anställda. Inte minst inom public service-företagen är det vanligt med långa visstidsanställningar, ofta över loppet av flera år. I dag faller de visstidsanställda utanför de partsgemensamma omställningssystemen. Till skillnad från en tillsvidareanställd journalist som blir uppsagd på grund av arbetsbrist får den vars mångåriga visstidsanställning på exempelvis Sveriges Radio eller SVT avslutas inte hjälp via Trygghetsrådet TRR att hitta ett nytt jobb.

Genom att förhandla fram ett utökat omställningsavtal skulle vi skapa en tryggare arbetsmarknad för visstidsanställda.

Det finns också en möjlighet att mellan parterna diskutera frågan om inhyrning av personal. Hur länge är det rimligt att en bemanningsanställd ska arbeta på ett fast uppdrag för en och samma kund, utan att bli anställd direkt av kundföretaget? Denna fråga är viktig för Journalistförbundet, som länge haft problem med företag som använt mediekoncernernas egna bemanningsföretag för att hyra ut medarbetare under långa perioder.

Mediebranschen förändras snabbt. Många journalister behöver vidareutveckla sina kompetenser, både för att kunna behålla sina anställningar och kunna utveckla sig inom branschen, och för att hitta nya jobb inom andra branscher. Ett förstärkt system för omställning, med bland annat bättre möjligheter till vuxenutbildning och riktade kompetenshöjande insatser, skulle möjliggöra detta i högre utsträckning än i dag.

För att uppnå detta behöver parterna också hantera dagens regler om anställningsskydd. Innebär det risker för att vi inför regler som, tagna för sig själva, kan uppfattas som försämringar? Otvivelaktigt är det så. Journalistförbundets inställning är emellertid att en helhetslösning mellan parterna kan balansera för- och nackdelar på ett helt annat sätt än den statliga utredningens förslag. Dessutom har vi då möjlighet att komma till rätta med en del gemensamma problem.

Ingen kan påstå att dagens regler om anställningsskydd är okomplicerade för journalistbranschen. Inte sällan leder de till tvister på företagen. Det kan handla vem som har tillräckliga kvalifikationer för fortsatt anställning efter en nedbemanning, hur frågan om företrädesrätt för visstidsanställda ska hanteras, med mera. Självklart kommer det alltid att finnas intressemotsättningar mellan fack och arbetsgivare i anställningsfrågor, men om PTK, LO och Svenskt Näringsliv lyckas enas i en övergripande förhandling öppnar det möjligheter för oss att på branschnivå söka samförstånd i frågor som i många år skapat problem för våra medlemmar.

Journalistförbundets uppfattning är att förhandlingen mellan parterna är en möjlighet att hitta ett nytt och balanserat system för omställning, kompetensutveckling och anställningsskydd. Fack och arbetsgivare måste därför ges tillfälle att i lugn och ro komma överens.

Johan Lif
förhandlingschef, Journalistförbundet, och ledamot i PTKs förhandlingschefsgrupp

Fler avsnitt
Fler videos