Låt inte klimatskeptiker styra

21 september, 2020

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

DEBATT Stig Dagerman skrev en gång "journalistik är konsten att komma försent så tidigt som möjligt". Det är en briljant sammanfattning av vår kårs kärnuppgift, att rapportera så snabbt som möjligt om händelser, men utan att vara inblandad i skeendet.

När det gäller hanteringen av den utan något som helst tvivel allvarligaste frågan för hela civilisationens framtid – klimatet – är dock risken att vi kommer för sent alltför sent.

Alldeles för lite av vår tid och våra resurser ägnas åt klimatet. Tyvärr är dålig ekonomi en relevant orsak. Men det friar inte från kravet att prioritera. Det finns också mediehus som trots att man är relativt resursstarka ändå ägnar frågan generande lite uppmärksamhet. Och, som lök på laxen, låter klimatskeptiker sköta ämnet på opinionsavdelningen.

Vad ligger då bakom att vi hanterar "världens största nyhet" som DNs kulturchef Björn Wiman gärna kallar klimatfrågan generellt så otillräckligt? Här följer mina reflektioner och inbjudan till en absolut nödvändig yrkesdebatt:

• Ett problem är redan Wimans definition av ämnet. Klimatet är inte en nyhet. Det är en långsam process, som nu ändock genom människans manipulation förändras snabbare än sannolikt någonsin tidigare. Det fungerar ändå illa att hantera en komplex process med sedvanligt nyhetstänk, eftersom behovet av att sätta enskilda händelser i ett förklarande sammanhang är ovanligt stort.

• Klimatet kryper in under skinnet på oss alla. Det finns säkerligen psykologiska mekanismer som skapar ett motstånd att befatta oss med ett ämne där även vi själva utgör subjekt och inte kan bortse från eget beteende och vanor. Detta måste vi samtala om och förhålla oss till.

• Vi lever i en tid när kunskap och fakta relativiseras, av dåliga ledare och i de sociala medierna, där inga klassiska regler för hederlig debatt behöver följas. Det är en situation som är som klippt och skuren för att trasa sönder seriös bevakning av vår tids ödesfråga.

• Grundläggande kunskaper om klimatet brister, men är helt nödvändiga för att inte gå på grund i förvillelsens förrädiska skärgård. Vi måste veta att det vetenskapliga fundamentet om koldioxidens betydelse som växthusgas snart har 200 år på nacken. Sedan 1896 finns inget forskningsstöd för att negligera det faktum att nettotillskott av CO2 (och även andra växthusgaser) i atmosfären gradvis höjer dess temperatur.

Idag tillför mänskliga aktiviteter atmosfären motsvarande cirka 1 200 ton koldioxid i sekunden. Vi är i full färd med att fördubbla halten från förindustriell maxnivå på cirka 280 ppm, som rått under åtminstone de senaste 800 000 åren enligt kraftfull empiri i form av borrkärnor från Antarktis djupaste inlandsisar.

Dessa fysikaliska fakta kan bara rubbas av nya godkända, motsatta forskningsrön som publicerats efter peer review - och vars resultat låter sig upprepas, för att tala med Karl Popper.

• Det finns välutbildade personer som i namn av vetenskaplighet och seriositet till och med ger ut böcker idag där dessa samband förnekas. Det är inget annat än en intellektuell styggelse, men förbryllande och svårt att hantera för journalistkåren. Vi har ju yttrande- och debattfrihet i vårt land.

Men om vi journalister inte rätt läser av vår tid och agerar härefter begår vi det grövsta tänkbara sveket mot vår kärnuppgift.

                         Jan Lindsten
                         miljö-, energi- och klimatansvarig reporter, Borås Tidning

Kommentarer

Det finns 3 kommentar på sidan.

Inlagt av Jean mån, 2020-09-21 19:27

Nyordet ”klimatskeptiker” går inte att ta på allvar. Att omvandla språket på detta sätt är djupt ohederligt. Alla vet att klimat existerar, och ordet klimat har inte samma betydelse som t ex klimatförändringar. Men meningen med den så kallade debattartikeln var kanske inte heller att debattera? Utan snarare att positionera sig?

Inlagt av Sture Åström ons, 2020-09-23 16:18

Lindsten har missat "världens största nyhet": Solen har gått in i en extremt passiv fas, då den saknat solfläckar mer än 60 % av alla dagar under 2019. Normalt uppstår mellan 20 och 250 solfläckar varje månad.

När Solen var lika passiv, för 200 och 400 år sedan, var klimatet kallt. Det betyder hög sannolikhet för att klimatet nu blir kallare, inte varmare.

Klimatförändringarna de senaste 200 åren har inte varit snabbare än förr.

För övrigt är det inte journalistens uppgift att avgöra om vetenskapliga nyheter är korrekta. Sådan kunskap kan inte finnas på någon redaktion. Medias uppgift är att förmedla "allsidiga" nyheter. Det är en missuppfattning av uppdraget att kalla vissa nyheter "en styggelse". Det är publiken som skall avgöra sådant. I publiken finns alltid många mycket kunniga experter, som skall få tillfälle att göra sådana bedömningar. Med tillgång till pålitligt allsidiga nyheter.

Inlagt av Hanna Lundquist fre, 2020-09-25 14:04

Svar från Jan Lindsten, Borås Tidning:

Det är journalistens uppdrag att exempelvis källkritiskt granska uppgifter, till exempel att solfläckar spelar någon avgörande roll för den pågående uppvärmningen. Detta har uttryckligen dementerats i en rad studier, vilket Sture Åström, ingenjör och grundare av förvillarnätverket Klimatsans naturligtvis inte låtsas om. Vidare är det en styggelse att välutbildade människor förnekar ytterst välbelagda fakta om koldioxidens betydelse som växthusgas. Att någon säger så i en nyutkommen bok är inte en ”allsidig nyhet” utan tvärtom en förvrängning av kunskapsläget.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet
Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies