Gå direkt till textinnehållet

Lämna inte våra läsare i sticket

Den lättlästa nyhetstidningen 8 Sidor har funnits i snart 30 år. Våra läsare ser förstås olika ut. Men en sak har de gemensamt. De hör till grupper i botten av samhällets hierarkier. Grupper som ofta får höra att de inte har något att bidra med. Att de är en belastning.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Vi skriver för dem som inte kan ta till sig den vanliga nyhetsjournalistikens krångliga språk och tilltal. Vi skriver för dem med dyslexi, dem med kognitiva eller intellektuella funktionsnedsättningar. Vi skriver för dem med en medfödd eller förvärvad hjärnskada. Vi skriver för dem som är nya i Sverige eller har teckenspråk som förstaspråk. Vi skriver för dem som aldrig fick lära sig läsa. Vi skriver för dem som börjar läsa för första gången i Kriminalvårdens vuxenutbildning. Vi skriver för dem som många gånger står utanför arbetsmarknaden. Vi skriver för dem som inte går och röstar.

Jag brukar säga att 8 Sidors uppdrag i första hand inte är att lära människor att läsa utan att lära dem att rösta. Den senaste PIAAC-undersökningen, som mäter medborgarnas läsförmåga, visar att svag läsförmåga går hand i hand med lågt valdeltagande. 8 Sidor ska granska makten så att våra läsare själva kan bilda sig en uppfattning om hur de vill vara med och påverka samhället.
Det är ingen lönsam affär att driva en lättläst tidning. Men det är lönsamt för våra läsare. Och för samhället. Många av våra läsare hör av sig bara för att säga ”Tack 8 Sidor. Nu jag jobb.” Det är klart att det är en vinst för alla. Därför bestämde politikerna redan 1986 att staten ska bidra med pengar. En enhällig riksdag beslutade att inrätta Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation, som senare fick namnet Centrum för lättläst. Stiftelsen fick också uppdraget att ge ut lättlästa böcker.  Stiftelseformen skulle garantera långsiktighet, men framför allt oberoende.  

Staten ska inte lägga sig i vad en tidning skriver, eller vilka böcker ett bokförlag väljer att ge ut. Stiftelseformen gör också att Centrum för lättläst kan finansiera verksamheten till hälften med försäljningsintäkter.  Pengar som gör att vi kan göra ännu mer lättlästa nyheter och böcker. Nu vill en statlig utredning ändra på det.
Utredningen föreslår att vi ska ingå i Myndigheten för tillgängliga medier. Förslaget handlar inte om att spara pengar. Bara om att krympa verksamheten. Och kontrollera den hårdare. Utredaren slår fast att det är viktigt med ett fortsatt statligt stöd till lättläst. Marknaden klarar inte att täcka de behov som finns. Utredaren slår också fast att det inte finns någon annan som gör det vi gör i dag. Utredaren vill att 8 Sidor ska finnas kvar. Men om förslaget går igenom så kommer inte det vi i dag kallar för 8 Sidor att finnas kvar.  

Annons Annons

Förslaget innebär att den enda nyhetstidning som vänder sig till dem som har allra svårast att läsa och förstå ska ges ut direkt av en statlig myndighet. Det är alltså staten som ska förse våra läsare med de nyheter som ska ligga till grund för hur de ska rösta. Utredaren ställer också de allra svagaste grupperna i samhället mot varandra. Vi ska enligt förslaget vända oss till personer med funktionsnedsättning. Däremot ska vi inte längre vända oss till dem som är nya i Sverige.
Känns retoriken igen?

Utredaren har inte pratat med våra läsare. Det är inte så ofta någon frågar dem vad de tycker. De är vana vid att se sina mest grundläggande mänskliga rättigheter dras in utan att någon bryr sig. Kommuner får utbildning i hur de ska kringgå LSS, skolor vägrar ta emot vissa elever, arbetsgivare sållar bort personer med utlandsklingande namn vid rekrytering.
Utredaren har inte heller undersökt andra alternativ. Det finns bättre förslag för Centrum för lättläst. Om man nu måste ändra på det som har fungerat i nästan 30 år. Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR bildades 1997 för att utgöra en buffert mellan statsmakten och medierna. Den verksamhet som i dag bedrivs av Centrum för lättläst skulle mycket väl kunna passa in i ett modernt public service och bidra till att public service lever upp till uppdraget att vara till för alla. Utredningen är nu ute på remiss.

Jag hoppas att många kommer att bry sig. Jag hoppas att många kommer inse att det här är en fråga som berör alla.  Jag hoppas att samhället inte än en gång lämnar våra läsare i sticket.

Malin Crona
chefredaktör, 8 Sidor

 

Fotnot: 8 Sidor driver också projektet Kommentarsfält för alla och den lättlästa valsajten Alla Väljare.
 
Fler avsnitt
Fler videos