Gå direkt till textinnehållet

Låg inkomst borde inte vara ett hinder för medlemskap

För mig som journalist är det en självklarhet att vara med i facket. Tyvärr delar inte Journalistförbundet den uppfattningen, trots ständiga uppmaningar om vikten av medlemskap.

Det här är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Problemet ligger i den inkomstbaserade spärren. Jag drabbades av sjukdom för tio år sedan och var sjukskriven under flera år. Jag tvingades av ekonomiska skäl att gå ur Journalistförbundet, trots att det var ledsamt på flera sätt. Att inte längre ha stödet från facket och att bli av med mitt presskort och tidningen Journalisten, gjorde att jag förlorade en del av min yrkesidentitet.
I dag är jag tillbaka i arbete och vill så klart bli medlem igen. Men jag arbetar bara halvtid och kommer inte upp till de 7 800 kronor i månaden som man måste tjäna för att bli medlem.
Spärren är diskriminerande mot dem med låg inkomst. Jag arbetar som journalist och det är mitt huvudsakliga arbete – ja, det är mitt enda arbete. Journalistförbundets regler strider helt mot det som jag anser att ett fackförbund borde stå för: stöd och hjälp för den journalistiska yrkeskåren.
I synnerhet anser jag att reglerna borde vara mer flexibla när det gäller före detta medlemmar som drabbats av sjukdom eller arbetslöshet och som tvingats lämna för att de tillfälligt i livet inte har råd att vara med.
Den onda cirkeln för mig och andra drabbade, är att vi inte kan vara med och förändra dessa regler. Man måste vara medlem för att motionera till kongressen. Så vem ska kämpa för våra rättigheter? Maktlösheten är påtaglig och jag hoppas därför att befintliga medlemmar vill ta upp kampen.
En journalist med låg inkomst är lika mycket journalist som den med högre inkomst. Min uppmaning till Journalistförbundet är att börja tänka mer flexibelt.
Inkomstregeln kan gott och väl vara en riktlinje men det behövs större flexibilitet och en be­dömning från fall till fall.
Jenny Luks
redaktör för Pinto Magasin
 och fd medlem

 

SVAR FRÅN JONAS NORDLING:

Annons Annons

Förslag om ändrade regler på gång

Tack för ditt brev – och för att du vill vara med i Journalistförbundet. Vi vill förstås att så många som möjligt också ska kunna vara det.

Inkomstgränsen har tillkommit som ett sätt att tolka och praktiskt hantera stadgarnas regel om att den som söker medlemskap som frilansjournalist måste vara huvudsakligen verksam som just det, för att bli medlem. Vi vet att frilansarnas marknad just nu är sådan att många har svårt att nå upp till inkomstgränsen, det gäller framför allt nya frilansar men också dem som av olika anledningar inte arbetar heltid.
Frågan har tagits upp i motioner till två kongresser, men då fallit på motionärernas förslag till utformning av ett ”provmedlemskap”. Vid den senaste kongressen, 2011, fick dock förbundsstyrelsen i uppdrag att försöka hitta ett annat sätt att göra det lättare att bli medlem.
Vi arbetar just nu med ett sådant förslag, som ska läggas fram till kongressen i oktober i år.
Vänliga hälsningar
Jonas Nordling
ordförande, Journalistförbundet
 

Fler avsnitt
Fler videos