Gå direkt till textinnehållet

Journalistens personuppgiftspolicy

Journalistens personuppgiftspolicy
Den 25 maj 2018 ersatte EU-direktivet GDPR (General Data Protection Regulation), som reglerar hantering av personuppgifter, den svenska Personuppgiftslagen. De nya dataskyddsreglerna stärker skyddet för fysiska personer när det gäller hantering av personuppgifter.

Journalisten AB är personuppgiftsansvarig för Journalisten och värnar om din personliga integritet. Vår personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter i vår verksamhet. Policyn beskriver dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. I vår personuppgiftspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in, i vilket syfte och på vilken rättslig grund de samlas in, hur länge de lagras och hur du kan komma i kontakt med oss.

Vi behandlar också personuppgifter för journalistiska ändamål. Artiklarna 5-30 och 35-50 i EU:s dataskyddsförordning samt 2-5 kap tillämpas inte i dessa fall.

Du har rätt att på begäran få ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har om dig. Detta görs lättast genom att mejla Journalistens dataskyddsombud Axel Andén på axel.anden@journalisten.se. Du har även rätt att begära att vi rättar, ändrar eller raderar personuppgifter. En sådan begäran kan mejlas till samma adress: axel.anden@journalisten.se

Denna personuppgiftspolicy gäller när du besöker Journalisten.se, appar eller webbsidor som administreras av Journalisten/Finansliv, prenumererar på våra nyhetsbrev, mejlar eller deltar i något event som anordnas av oss.

Personuppgifter vi samlar in
När du köper en prenumeration, anmäler dig till våra nyhetsbrev eller loggar in uppgifter om dig själv genom att fylla i webbformulär, skicka meddelanden i våra sociala kanaler eller via telefon och e-post. Exempel på sådana personuppgifter är ditt namn, kontaktuppgifter som e-postadress, fysisk adress och telefonnummer. Journalisten kan uppdatera dina uppgifter avseende data från offentliga register för att upprätthålla god registervård.

Journalisten hanterar personuppgifter i följande fall:

När du anmäler dig till en tjänst på Journalisten.se eller via någon av våra andra kanaler.
När du fyller i din e-postadress och telefonnummer på Journalisten.se
När du uppdaterar dina kontaktuppgifter.
Om du kontaktar oss via e-post, telefon, Journalisten.se eller via sociala medier.
När du anmäler dig som prenumerant till något av våra nyhetsbrev, app eller magasin.
När du anmäler att du vill delta på något av våra event, utlottningar eller tävlingar.
Vid besök på Journalisten.se eller i vår app insamlas trafikdata, platsinformation, webbloggar, IP-adress samt vilken typ av enhet, operativsystem eller webbläsare som används. Se vidare avsnittet »Om cookies«.
Syftet med insamling av personuppgifter
Nedan följer en lista med ändamål.

För att leverera de tjänster som beställts via någon av våra kanaler. /Rättslig grund: Fullföljande av avtal.
För att leverera efterfrågad information om våra produkter och tjänster. /Rättslig grund: Fullföljande av avtal.
För att administrera betalning av beställda tjänster och produkter. /Rättslig grund: Fullföljande av avtal.
Hantera kundregister samt göra läsar- och marknadsundersökningar, med syftet att förbättra vår produkt. /Rättslig grund: Intresseavvägning
Data som samlas in på Journalisten.se används för att få fram statistik på läsarbeteenden via Google analytics. Journalisten kan också göra egna analyser av användare eller användarbeteenden. Syftet är att förbättra produkten och passa våra läsare bättre. /Rättslig grund: Intresseavvägning
För att kunna skicka meddelanden om förändringar i Journalistens villkor. /Rättslig grund: Intresseavvägning
Rättslig grund
Behandling av personuppgifter är endast laglig om den sker med stöd av en i GDPR angiven grund som exempelvis fullgörande av avtal, fullgörande av rättslig skyldighet, intresseavvägning eller samtycke.

Överföring av personuppgifter
Vi kan lämna vidare personuppgifter till företag och samarbetspartners som behandlar data för vår räkning för exempelvis distribution och produktion av beställda produkter.
Journalisten lämnar endast vidare personuppgifter till företag eller samarbetspartners som behandlar personuppgifter inom EU/EES, eller med företag som upprätthåller samma säkerhetsstandard och skyddsnivå som företag som omfattas av GDPR genom att de är anslutna till exempelvis Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA.

Lagring av personuppgifter
Journalisten kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss eller så länge det krävs för att uppfylla kraven enligt annan lagstiftning som till exempel bokföringslagen. När du inte längre är kund kommer dina personuppgifter att sparas för marknadsföringssyfte i ett år såvida du inte kontaktar oss och ber oss radera dina uppgifter.

Länkar till externa sajter
Det kan förekomma länkar till andra sajter till exempel i anslutning till annonser eller material publicerat hos tredje part. Då Journalisten saknar kontroll över sådant innehåll ansvarar vi inte för dess innehåll eller eventuella skador som kan uppstå vid användning av sådana länkar.

Kontaktuppgifter Journalisten
Vill du veta mer om hur Journalisten hanterar personuppgifter eller göra några ändringar i dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Axel Andén
Journalistens
Nytorgsgatan 17A
116 22 Stockholm

Denna personuppgiftspolicy är uppdaterad 2024-02-12

Fler avsnitt
Fler videos