Gå direkt till textinnehållet

Utbildningsradion, SVT och SR får kritik för dålig redovisning

Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio får kritik av Granskningsnämnden för radio och TV. Inget av företagen har lämnat fullständiga uppgifter i public service-redovisningarna över programverksamheten förra året.

Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio får kritik av Granskningsnämnden för radio och TV. Inget av företagen har lämnat fullständiga uppgifter i public service-redovisningarna över programverksamheten förra året.

Alla företagen har brustit i skyldighet att lämna uppgifter samlade resurser i fråga om program om och för funktionshindrade och program på invandrar och minoritetsspråk.

Sämst är Utbildningsradion. Företaget har inte på ett begripligt sätt lyckats redovisa hur utbudet fördelar sig på olika områden, skriver nämnden, som också konstaterar att det kan ifrågasättas om redovisningen tillgodoser gällande krav och syften.

Sveriges Radio har inte lämnat uppgifter om resurser som använts till servicen för funktionshindrade.

Sveriges Television har fått ett milt påpekande om förtydliganden av uppgifter i redovisningen.

Fler videos
Fler avsnitt