Gå direkt till textinnehållet

Uppsala kommun får kritik av JK

Tekniska kontoret i Uppsala kommun får kritik av Justitiekanslern, JK, för att den har ålagt personal rutiner hur de skall bemöta medierna. Enligt teknikkontoret skall de anställda vid kontakt med massmedier omgående informera sin chef på avdelningen.

Tekniska kontoret i Uppsala kommun får kritik av Justitiekanslern, JK, för att den har ålagt personal rutiner hur de skall bemöta medierna. Enligt teknikkontoret skall de anställda vid kontakt med massmedier omgående informera sin chef på avdelningen.

JK anser att detta bryter mot meddelarfriheten. En anställd som utan arbetsgivarens vetskap lämnar upplysningar till en tidning kan knappast upprätthålla sin rätt till anonymitet om han har en skyldighet att underrätta arbetsledningen om sin kontakt med massmedia, skriver JK.

JK skriver också att rutinen att anställda måste informera chefen kan göra att färre utnyttjar de möjligheter som meddelarfriheten ger.

Annons Annons
Fler videos
Fler avsnitt