Gå direkt till textinnehållet

TV4 fällda för intrång i privatlivet

Nyheterna i TV4 har fällts av Granskningsnämnden för radio och TV, för ett antal inslag som stred mot reglerna om respekt för den enskildes privatliv. Ytterligare två TV4-inslag fälldes av nämnden, vid dess senaste möte.

Nyheterna i TV4 har fällts av Granskningsnämnden för radio och TV, för ett antal inslag som stred mot reglerna om respekt för den enskildes privatliv. Ytterligare två TV4-inslag fälldes av nämnden, vid dess senaste möte.

Fällningen om intrång i privatlivet gäller tre inslag i februari 2003 om hur skogsklippare utnyuttajde kryphål i jordförvärvslagen. Som exempel på ett sådant köp gavs ett köp av en skogsfastighet i Ångermanland. Köparna namngavs och bilder på deras bostad visades.

Nämnden anser att detta innebar ett intrång i privatlivet, trots att det tydligt angavs att agerandet inte var brottsligt.

TV4 fälldes även för ett inslag i Oprah Wibfreys show om Irak-krisen, där ett USA-anfall mot Irak gavs starkt stöd. Tre anmälare ansåg att inslaget gav en ensdig bild av konflikten. Nämnden gick på anmälarens linje och ansåg att TV4 med hänsyn till ämnets kontroversiella karaktär borde ha presenterat ett “balanserande inslag” till tittarna eller försökt sätta in programmet i sitt sammanhang.

Slutligen fälldes TV4s Kalla fakta för att ett inslagstridit mot kravet på opartiskhet. Det gäller ett inslag om bröstförstoringar, där en kvinna berättade om en smärtsam operation och hur hon fortfarande led av ingreppet. Läkaren somgjort ingreppet anmälde inslaget, då han var kritisk mot att han inte fått bemöta uppgifterna. Han ansåg sig också kunna identifieras av inslaget. Granskningsnämnden gick på hans linje och fällde Kalla fakta.

Fler avsnitt
Fler videos