Gå direkt till textinnehållet

TU missade upphovsrätt – i skrift om upphovsrätt

Tidningsutgivarna kom snett direkt i en skrift om upphovsrätt. På första uppslaget publicerar man olovligen två bilder som är upphovsrättsligt skyddade.

Tidningsutgivarna kom snett direkt i en skrift om upphovsrätt. På första uppslaget publicerar man olovligen två bilder som är upphovsrättsligt skyddade.

Bilderna är Karl den IIs likfärd av Gustaf Cederström (1845-1933) och Skriket av Edvard Munch (1863-1944). Båda verken är upphovsrättsligt skyddade i 70 år efter upphovsmännens död.

Skriften Medier, internet och juridik ska enligt en undertitel utgöra en rättslig vägledning för medieföretag.

Annons Annons

Författare är Tidningsutgivarnas jurist Per Hultengård och advokaten Peter Danowsky.

Medieföretagen bör nog inte utöva samma praktik som den som tillämpas i Tidningsutgivarnas skrift om upphovsrätt och olovligen använda verk som ännu är skyddade.

– Vi räknade fel, säger Per Hultengård. Shit happens. Men vi håller på att cleara det.

Tidningsutgivarna har själva anmält saken till BUS, (Bildkonst Upphovsrätt i Sverige) som bevakar att upphovsmän till bilder får de ersättningar de har rätt till.

– Det var inte gjort med avsikt, säger Mats Lindberg, VD på BUS. Tidningsutgivarna gör upp med oss i godo och betalar ersättningar.

Tidningsutgivarna får dessutom betala ett skadestånd för att de manipulerat Edvard Munchs Skriket, vilket innebär ett intrång i den ideella upphovsrätten.

hl@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos