Gå direkt till textinnehållet

Tisdagsmötet: Christina Kennedy

Tidskriften Scoop har tagit fram en etisk policy med krav på de frilansar som skriver för tidskriften. Varför då, redaktör Christina Kennedy?Foto: Johan Bergmark  

– När vi i förra numret granskade frilansetiken blev vi pinsamt medvetna om att vi inte själva hade ett förhållningssätt på pränt. När vi diskuterade det här i redaktionskommittén insåg vi att man kan ha väldigt olika åsikter om vilka uppdrag en frilansare kan ta. Man kan ha en stenhård gräns – om man någonsin varit över på PR-sidan får man aldrig skriva för Scoop – eller ingen policy alls, vilket verkar vara ganska vanligt i tidnings-Sverige.

– Vi kom fram till att det här är en viktig fråga som vi vill lyfta. Det är väldigt viktigt att frilansar förhåller sig till etik, och det finns inga tydliga gränser i dag. Själv har jag upplevt mig väldigt ensam i de här frågorna, man får själv hitta sin etiska policy. Vårt eget yrkesförbund har en minst sagt kluven hållning: frilansar får vara med i Journalistförbundet även om ägnar sig till 49 procent åt något annat – det kan vara just PR och information.

Hur ser er policy ut?

Annons Annons

– Vi ber att de som frilansar för oss uppger vilka uppdrag de haft inom information, reklam och PR – inklusive kundtidningsuppdrag och medieträning – de senaste två åren. Sedan gör jag som redaktör en lämplighetsbedömning.

Ge exempel på hur en frilans kan diskvalificera sig?

– Lämpligheten är i allra högsta grad kopplat till uppdraget. Skulle vi till exempel skriva något om medieträning så skulle det vara olämpligt att en reporter som själv sysslat med det utför uppdraget.

Känner du till andra redaktioner som har en etisk policy?

– Jag vet att Göteborgs-Posten har tagit fram en etikbibel.

Borde fler ha det?

– Ja, det vore jätteroligt om fler uppdragsgivare diskuterade de här frågorna – det är ett hett ämne bland frilansar, men finns inte i någon större utsträckning hos uppdragsgivarna, som jag har märkt i alla fall.

Vad tror du behövs för att uppdragsgivarna ska börja diskutera frågan?

– Kanske att deras trovärdighet ifrågasätts. Ska man göra ett bra journalistjobb kostar det pengar. Och precis som man har gränser för vad anställda journalister får göra och inte göra är det rimligt att det finns riktlinjer för frilansar. Gör jag ett knäck för DN representerar jag ju DN. Så tycker man att trovärdighet är viktigt måste man diskutera den här frågan.

Läs Scoops reportage, med svar från redaktioner och Journalistförbundet.

 

 

Fler avsnitt
Fler videos