Gå direkt till textinnehållet

Tidningsbolaget Metro ansöker om rekonstruktion

Idag har ansökan om rekonstruktion av bolaget Tidnings AB Metro, där journalisterna är anställda, lämnats in till Stockholms tingsrätt.

Som Journalisten berättat skickades ansökan om rekonstruktion av moderbolaget in i fredags i förra veckan, medan ansökan för dotterbolaget har dröjt.

Men idag har den ingivits till tingsrätten. Det innebär att journalisterna på Metro kan omfattas av den statliga lönegarantin.

Enligt Metros juridiska ombud i rekonstruktionen Marcus Wenner var det en del tekniska/formella frågor som kvarstod i dotterbolaget.

– Lönegarantiarbetet för de anställda där är igång och troligtvis kommer de att få ut lön nästan samtidigt som de övriga i Metro, eftersom länsstyrelsen ändå hade behövt handlägga bolagen efter varandra, berättar Marcus Wenner.

I ansökan om rekonstruktion för Tidnings AB Metro skriver bolaget att ansökan bör läsas tillsammans med ansökan som lämnats in för moderbolaget, då ”förhållandena mellan bolagen är mycket sammanvävda”.

Företagsrekonstruktionen bedöms preliminärt pågå i tre till sex månader, enligt ansökan.

Fler avsnitt
Fler videos