Gå direkt till textinnehållet

Tidningarnas digitala annonsintäkter ökar

Morgonpressens digitala annonsintäkter ökade med 5,1 procent under andra kvartalet i år, jämfört med samma period i fjol. Det visar branschorganisationen TU.

Störst tillväxt visade landsortspressen där de digitala annonsintäkterna ökade med 6,2 procent. Storstadspressen ökade i sin tur med 4,1 procent. Det betyder att reklamköparna investerade 201 miljoner kronor i dagspressens digitala kanaler under årets andra kvartal.

”Ökningen innebär att de digitala annonsintäkterna nu utgör cirka 20 procent av morgonpressens totala annonsintäkter”, säger Tobias Lindberg, chefsanalytiker på branschorganisation TU – Medier i Sverige till TU.se.

Morgonpressens annonsintäkter i print visade i juli månad ett plus på 3,2 procent, jämfört med samma månad i fjol. Landsortspressen ökade med 7,6 procent. Samtidigt var storstadspressens annonsintäkter i stort sett oförändrade med en minskning på 0,3 procent. För hela andra kvartalet minskade morgonpressens annonsintäkter i print med 9,8 procent, relativt samma kvartal förra året.

Annons Annons

Fotnot: TU Internetbarometer görs i samarbete med Institutet för reklam- och mediestatistik, IRM, och redovisar nettointäkter från morgontidningssajterna, jämförbara titlar.

Fler avsnitt
Fler videos