Gå direkt till textinnehållet

Ta betalt på nätet inte det viktigaste

Att ta betalt på nätet är inte det viktigaste inför framtiden. Det anser tidningscheferna enligt en undersökning som TU gjort.

TU har i en enkät frågat tidningschefer vad de anser är de främsta utmaningarna de kommande två åren. Svaren blev som nedan:
– Att fortsätta utveckla den redaktionella produkten (85 procent).
– Att bygga och behålla förtroendet från läsarna (56 procent).
– Att utveckla nya affärer (37 procent).
– Att bli bättre på att ta betalt av annonsörer på nätet (31 procent).
– Att bli bättre på att ta betalt av läsare på nätet (25 procent).
Procentsumman överstiger hundra procent eftersom respondenterna har fått uppge flera alternativ.


Tre av fyra tidningschefer
räknar med att behöva sänka sina kostnader ytterligare fram till 2014. Men trots fortsatta kostnadssänkningar uppger tio av tio att satsningar-na på redaktionell utveckling kommer att öka eller vara oförändrade fram till år 2014.
Undersökningen visar också att innehållet i svenska dagstidningar har förändrats de senaste två åren, enligt tidningscheferna själva. Mest ökar webbjournalistik, användargenererat material, både i papper och på webben, och lokal journalistik.
Utrikesbevakningen har däremot minskat.

Fotnot: TUs webbaserade enkät genomfördes under september- oktober 2010. Enkäten besvarades av totalt 163 personer med befattningar som chefredaktör, re-daktionschef och VD.

Annons Annons

Grafik över resultatet:

Fler avsnitt
Fler videos