SVT avfärdar kritik om klassrepresentation

13 februari, 2018

SVT misslyckas med att skildra människor ur olika samhällsklasser, enligt forskarna bakom en studie om arbetarklassens (o)synlighet i svenska medier.

Rapporten Arbetarklassens symboliska utplåning i medelklassens medier presenterades igår kväll och är utgiven av det fackliga idéinstitutet Katalys.

Medieforskarna Peter Jakobsson och Fredrik Stiernstedt redovisar resultat ur det fleråriga forskningsprojektetet ”Klass på TV”. Enligt studien är SVT sämst av de fem stora svenska TV-kanalerna på att inkludera människor med arbetarklasstillhörighet i sitt programutbud.

Enligt forskarna är en förklaring till den starka dominansen av medelklass i TV-utbudet – med undantag för deltagarna i de kommersiella kanalernas dokusåpor, speciellt de med "uppfostringssyfte" – att journalisterna själva i hög grad kommer ur medelklassen.

Bara fem procent av personerna som förekom i SVTs utbud under 2015 hade arbetarklasstillhörighet, att jämföra med runt hälften av befolkningen. Ännu lägre var representationen i dokumentärer och nyhetsprogram.

Forskarna kallar det "anmärkningsvärt" att bara fyra procent av personerna som förekommer i svensk TVs nyhetsprogram tillhör arbetarklassen.

De spekulerar i att "avsaknaden av representation i medierna kan leda till en (berättigad) känsla av osynliggörande som i sin tur kan ligga till grund för ett avståndstagande från medierna", och påverka personer ur arbetarklassens benägenhet att ta del av medier.

SVTs strategichef Jimmy Ahlstrand skriver i en replik i Medievärlden att klassperspektivet är viktigt att få med för SVT. Men han menar att metoden som valts i studien är problematisk:

Med metoden ”räkna huvuden” landar man i att det är bättre att göra program som med förakt skildrar människor av arbetarklassbakgrund, än att till exempel ställa en regering till svars för ökade löneskillnader eller arbetssituationen för undersköterskor i vården, menar Ahlstrand.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies