Gå direkt till textinnehållet

SR: Vi följer kollektivavtalen

Skillnader i lön mellan redaktioner, orter, kanaler och mellan medarbetare är resultatet av att Sveriges Radio tillämpar gällande kollektivavtal, hävdar SRs personaldirektör Ingrid Wibom.

Hon hänvisar till att enligt kollektivavtalen gäller individuell och differentierad lönesättning och att löner utöver detta påverkas av marknad och utbud och efterfrågan vid respektive ort och kanal.

– SR har en pågående dialog med fackliga representanter om den generella lönebildningen vid företaget och för tillfället pågår en lönerevision där kollektivavtalets 2,3 procent av journalisternas lönesumma ska fördelas.

Enligt Wibom motsvarar de sakligt satta kraven på befattningen, till exempel ansvar, problemlösning och arbetsförhållanden, större delen av en lönesättning. Vid en individuell och differentierad lönesättning spelar därtill individens prestation och marknadslönenivåer in.

– Detta innebär att även om två medarbetare gör i princip samma slags arbete kan de olika individernas erfarenhet, prestation och konkurrenssituation på den lokala arbetsmarknaden spela in i den individuella lönesättningen. En lönespridning på flera tusen kronor för en och samma befattningstyp är därför inte ovanligt och kan mycket väl motiveras utifrån sakliga grunder.

Ingrid Wibom konstaterar att medianlönerna skiljer sig något mellan de olika lokala kanalerna.

– För att ta reda på om dessa löneskillnader är sakligt grundade eller inte måste man gå bakom statistiken och analysera olika medarbetares samlade erfarenhet, prestation och marknadsläge.

– Det kan vara så att en lokal kanal med företrädesvis unga och relativt oerfarna medarbetare har en lägre medianlön än en motsvarande lokal kanal med mer erfaren personal där man därtill har skapat befattningar på olika svårighetsnivåer och där man kanske även har "profiler" anställda som är starkt efterfrågade av andra arbetsgivare. Det kan också finnas skillnader mellan individers prestation och resultat.

Ingrid Wibom har noterat att journalistklubben tydligt framfört till Sveriges Radio att de anser att det finns för stora löneskillnader mellan vissa geografiska orter och kanaler.

– Sveriges Radio har därför en pågående dialog med klubben kring detta och tillika en egen översyn av statistik och metoder för att kartlägga den här typen av frågeställningar i företaget. Detta arbete pågår för närvarande och kommer att fortsätta under hösten 2011 något som vi kom överens om med de fackliga företrädarna tidigare i år.

Fler avsnitt
Fler videos