Gå direkt till textinnehållet

Sparpaket på Direktpress – klubben överkörd

Direktpress lägger ner redaktionen i Skärholmen och från och med årsskiftet ska reportrarna börja redigera sina egna sidor. Kontraktet på redaktionslokalen i Skärholmen sades upp utan förhandling och riskanalys. Medan ledningen inte vill kalla förändringen för ett sparpaket säger klubben att de har blivit ”helt överkörda”.

Direktpress består av tio olika bolag som ger ut lokala gratistidningar i Stockholm, Enköping, Västerås, Uppsala och Göteborg. Koncernen vill till årsskiftet genomföra ett nytt steg i ett pågående effektiviseringsprogram, som bland annat innebär att redaktionen i Skärholmen i södra Stockholm läggs ned och reportrarna framöver kommer att utgå från redaktionen på Östermalm i centrala Stockholm.

Ett antal tjänster görs enligt förslaget om, redigerare blir i stället ”innehållsproducenter” med ansvar för content och annonsproduktion. Ett antal vakanser dras in, men inga tillsvidareanställda reportrar kommer att bli uppsagda. Däremot kommer vikarier inte att få förlängda kontrakt.

En följd av nedskärningen är att vissa reportrar kommer att vara ensamma på två tidningstitlar, som de också ska redigera. En fotograf ska fota för 13 tidningar.

Det kommer att uppstå en övertalighet i chefsledet eftersom en redaktion läggs ned, uppger Patrik Vincent, vice vd för Direktpress.

– Jag vill verkligen trycka på att inget är beslutat än och vi hade det första förhandlingstillfället med de lokala fackklubbarna i onsdags, säger Patrik Vincent.

I februari i år gick ni ut med att ni expanderade i Storstockholm och i maj rekryterade ni reportrar, säljare och redigerare. Nu kommer ett sparpaket. Vad har hänt?
– Jag skulle inte beskriva detta som ett sparpaket utan som ett effektiviseringsprogram. Det har varit en komplicerad process eftersom det involverar flera bolag och arbetsplatser, och den har pågått en längre tid. Det handlar inte om särskilt många tjänster som försvinner på den redaktionella sidan, kanske en eller två, och då handlar det som sagt om övertalighet i chefsledet.

Blir det inte svårare att bevaka Skärholmen utan en redaktion på plats?
– Det finns alltid en risk när man kommer längre från orten att det blir en större utmaning att bevaka den. Samtidigt är erfarenheten god från den sammanslagning vi gjorde i våras när medarbetarna i Bromma, Täby och Bredden samlades till ett kontor i Kista. Journalisterna upplevde att man hamnade i ett större sammanhang med fler människor på kontoret vilket också gjorde det lättare att täcka för varandra. Det har åtminstone inte försämrat för personalen. Jag hoppas att vi ska få samma effekt om vi genomför denna sammanslagning.

Medarbetarna fick besked om sparpaketet igår, och ”många är uppgivna”, säger en källa till Journalisten.

Samtidigt som redigerarna blir contentproducenter ska reportrarna börja redigera, och ett antal vakanser dras in med följden att arbetsbelastningen ökar kraftigt på den redaktionella personalen.

– Det här kommer inte att fungera. Jag har knappt tid att äta lunch som det är idag. Jag kan inte förstå hur jag ska hinna med mer. Arbetsbelastningen kommer att bli extremt stor, säger en anställd.

Journalistklubben informerades om förslaget i onsdags. Då var redan redaktionslokalen i Skärholmen uppsagd, från och med den 1 januari.

– Vi fick veta att de inte hade förlängt kontraktet. Det kom som en stor chock. Men de har inte förhandlat och de har inte genomfört någon som helst riskanalys. Så får man faktiskt inte göra. Vi känner oss helt överkörda, säger Christoffer Röstlund Jonsson, ledamot i styrelsen för journalistklubben på Direktpress.

Ledningen uppger för oss att inget är beslutat och att förhandlingen har inletts. Stämmer inte det?
– Lokalen är borta från årsskiftet, det är det besked vi får. Punkt slut. Det är inte öppet för förhandling. Så nej, det stämmer inte.

Hur är stämningen bland personalen?
– Folk mår inte bra. Det är redan nu hög arbetsbelastning, och det här förslaget ser ut att öka den arbetsbelastningen kraftigt. Nu driver ledningen på för att få igenom de här förändringarna till årsskiftet. Vi i klubben har svårt att se att det går att hinna, säger Christoffer Röstlund Jonsson.

Fler avsnitt
Fler videos