Gå direkt till textinnehållet

Sekretessen i passregistret skärps

På torsdagen lämnade regeringen över en remiss till lagrådet med förslag på ändringar i sekretesslagen. Förslaget innebär bland annat att sekretessen skärps för utlämning av bilder från passregistret.

På torsdagen lämnade regeringen över en remiss till lagrådet med förslag på ändringar i sekretesslagen. Förslaget innebär bland annat att sekretessen skärps för utlämning av bilder från passregistret.

Ändringen innebär att sekretess blir huvudregel för passregistret. Bilder kan bara lämnas ut “om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men”.

Skälet till ändringen är att offentligheten kan utnyttjas i brottsligt syfte, till exempel av högerextrema grupper.

Annons Annons

Effekterna av lagändringen slår dock hårt mot öppenheten, har flera remissinstanser konstaterat. I sitt remissvar skrev Journalistförbundet bland annat följande: “En utökad sekretess för att få ut en bild ut passregistret försvårar för media att upprätthålla nyhetsrapporteringen”. Förbundet konstaterar också att effekten av lagförslaget kan bli att de extrema grupper man vill motarbeta i själva verket gynnas: “Det är också ganska självklart att personer som med antidemokratiska förtecken kartlägger andra själva inte vill bli kända eller upptäckta. Den stora kartläggningen av nazister som gjordes i samarbete mellan fyra morgontidningar hade varit omöjlig att publicera med fotografier utan rätten att få ut bilder ur passregistren. Förslaget gynnar således de grupper som ifrågasätter demokrati, öppenhet och insyn. Utredarens syfte, att minska obehaget att eventuellt bli registrerad, må vara gott. Men det leder till att de som registrerar förblir anonyma och utan ansikte. Förslaget försvårar för bland annat media att avslöja dem som inget hellre vill än att Sverige ska bli alltmer hemligt och slutet.”

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli i år.

mj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos