Gå direkt till textinnehållet

Robert G Picard: Nyhetsorganisationen måste förändras

Dagens nyhetsorganisation måste förändras. Journalister måste själva ta initiativet till att ändra hur nyheter tas fram. Det skriver medieekonomen Robert G Picard i en kommande bok från Simo.

Robert G Picards anser att framtiden för de etablerade medieföretagen "förblir oviss om inte journalisterna, och inte enbart cheferna, hjälper till att göra om nyhetsorganisationerna". Han säger vidare att i dagens samhälle "måste nyhetsorganisationerna hela tiden fråga sig själva vilken funktion de har och sedan göra om sig".

Picard är forskningsföreståndare vid Reuters Institute som ingår i Oxfords universitet samt Hamrin-professor i medieekonomi vid Internationella Högskolan i Jönköping.

I boken Vem betalar journalistiken? Om journalistikens värde för olika intressenter medverkar även Hanna Stjärne, som lett Sveriges Radios framtidsutredning, Birgitta Stål, kommunika-tionskonsult och tidigare TV-chef och Stefan Melesko, medieforskare.

Boken diskuteras vid ett seminarium 8 juni av Hanna Stjärne, Birgitta Stål och Stefan Melesko och kommenteras bland annat av Schibsted Sveriges VD Raoul Grünthal och Medievärldens chefredaktör Axel Andén.

Fotnot: Simos ändamål är att bedriva och främja vetenskaplig forskning inom medieområdet och närliggande forskningsfält, samt att även genom journalistiska rapporter sprida kunskap och initiera debatt om forskningens resultat

Fler avsnitt
Fler videos