Gå direkt till textinnehållet

Riksdagen vill inte ändra grundlagen

Regeringen och riksdagen kommer inte att ändra i tryckfrihetsgrundlagen, skriver Riksdag & Departement.

Handlingar som kommer till en myndighet omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att den kan begäras ut av en enskild person.

Det gäller även skrifter med upphovsrätt som ännu inte är utgivna. Därför infördes för tolv år sedan en provisorisk ändring i offentlighets – och sekretesslagen, OSL, med syfte att skydda skrivna verk som ännu inte offentliggjorts. Skälet var då att skydda skrifter från att begäras ut av enskilda personer och spridas mot författarens vilja.

Lagrådet, riksdagen och regeringen var överens vid införandet av ändringen att det skulle kunna bli tal om en permanent grundlagsändring, skriver Riksdag & Departement.

Riksdagen har nu beslutat att det inte blir någon ändring. I stället får bestämmelsen i OSL stå kvar med motiveringen att den varit i kraft i tolv år utan att den har lett till några tillämpningsproblem.

 

 

Fler videos
Fler avsnitt