Gå direkt till textinnehållet

Regeringsförslag: Förbjud kopiering i tryckfrihetsmål

Regeringen vill stoppa all kopiering av material som används som bevis i tryck- och yttrandefrihetsmål.

Regeringen vill stoppa all kopiering av material som används som bevis i tryck- och yttrandefrihetsmål.

Samtidigt som regeringen för ett par veckor sedan presenterade sin lagrådsremiss om barnpornografiutredningen föreslog den nya inskränkningar i allmänhetens rätt att få ut kopior av vissa handlingar.

I fortsättningen ska det inte bara vara förbud mot att kopiera bevismaterial i samband med barnpornografibrott. Den nya regeln ska även gälla alla tryckfrihets- och yttrandefrihetsbrott, samt motsvarande allmänna brott.

Därmed stoppas kopiering av bevismaterial som dokumenterar till exempel förtal eller hets mot folkgrupp.

Regeringen motiverar sitt förslag genom att hänvisa till ett fall vid Stockholms tingsrätt 1993. Justitiekanslern väckte åtal för yttrandefrihetsbrott innefattande barnpornografibrott och olaga våldsskildring. JK gav samtidigt till tingsrätten in ett stort antal filmer som hade tagits i beslag. Huvuddelen av filmerna yrkades konfiskerade för att hindra vidare spridning men ett antal hade tagits i beslag i utredningssyfte och gavs in som bevisning.

Flera personer begärde att få ta del av filmerna eftersom de var allmänna handlingar. Tingsrätten beviljade en begäran om att få se filmerna på stället. Däremot nekade rätten att lämna ut kopior av filmerna.

Svea hovrätt upphävde tingsrättens avslagsbeslut. Kopiorna måste lämnas ut, ansåg hovrätten. De var allmänna handlingar och det saknades lagligt stöd för att inte lämna ut dem. Hovrättens beslut kunde inte prövas av Högsta domstolen eftersom beslut att lämna ut en allmän handling inte får överklagas.

Händelsen ledde till att en tillfällig lag stiftades för att dels skydda integriteten hos de barn som förekom i filmerna, dels för att hindra att kopior av bilder i mål som om barnpornografibrott och olaga våldsskildring lämnades ut och blev föremål för ny brottslig spridning.

Med den nya regeln mot kopiering vill regeringen motverka risken för sådan spridning, utan att rätten att på stället få ta del av framställningarna inskränks. Därmed skulle möjligheten till insyn i rättsskipningen ändå finnas kvar, menar regeringen.

Regeln, som ska införas i sekretesslagen.

I remissvar till barnpornografiutredningen har bland andra Journalistförbundet och Tidningsutgivarna varnat för risken för “smittoeffekter” om bekämpningen av barnpornografin får motivera att offentlighetsprincipen urholkas.

Fler avsnitt
Fler videos