FOTO: Tor Johnsson

Regeringen antar handlingsplan mot hat och hot

13 juli, 2017

Regeringen har i dag beslutat om en handlingsplan ”till det fria ordets försvar”. Bland annat ska man förebygga och hantera hot och hat mot journalister, politiskt förtroendevalda och konstnärer.

”Samhälldebatten är luften i demokratins lungor. Hot och hat mot personer som deltar i den offentliga debatten är därför extra allvarligt eftersom det kan leda till att röster och perspektiv tystnar. Handlingsplanen kommer inte att lösa alla de problem som finns, men det är ett viktigt steg som tas. Nu har vi för första gången ett systematiskt arbete på plats, som specifikt riktar sig till grupper som är avgörande för att öka syremängden i debatten”, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i ett pressmeddelande.

Journalisten har tagit del av handlingsplanen där man bland annat kan läsa att polismyndigheten ska förstärka arbetet. I framtiden ska brott som hotar de grundläggande fri- och rättigheterna och den fria åsiktsbildningen ”utredas av polismyndighetens demokrati- och hatbrottsgrupper där sådana finns, eller i särskild ordning”, skriver Regeringen.

”Polismyndigheten satsar för närvarande på intern utbildning för att öka sin förmåga och kunskap om brott som rör grundläggande fri och rättigheter. En webbaserad utbildning håller på att tas fram och ska spridas till samtliga polisanställda som kan komma i kontakt med dessa ärenden, t.ex. anmälningsmottagare och annan linjepersonal”, skriver regeringen vidare i handlingsplanen.

Regeringen vill också specifikt stärka stödet till journalister och redaktioner. Bland annat har Linnéuniversitetet fått i uppdrag att utveckla kompetens- och kapacitetsutvecklande insatser som förebygger och hanterar hot och hat. Det handlar om insatser som ska nå journalister och redaktioner, inte minst frilansare, små redaktioner och mindre produktionsbolag med begränsade förutsättningar för att arbeta med trygghets- och säkerhetsfrågor.

I uppdraget ingår bland annat:

  • Att bygga upp en kunskapsbank och en tjänst som erbjuder anpassat råd och stöd för målgruppen.
  • Att tillsammans med Polismyndigheten bjuda in berörda aktörer till dialog om hur myndighetens arbete gentemot journalister och redaktioner kan utvecklas. Detta mot bakgrund av att många aktörer inom mediebranschen vittnat om att kontakterna med polisen behöver förbättras.

Regeringen vill också anpassa straffskyddet bättre till den nya digitala verkligheten. ”Regelverket behöver omfatta nya sätt att kommunicera och företeelser som inte fanns vid lagstiftningens tillkomst”, skriver de.

Vidare har även Göteborgs universitet fått i uppdrag att vidareutveckla kartläggningen av hot och hat mot journalister för att skaffa djupare information.

Handlingsplanen kan du läsa i sin helhet här.

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Hatad

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies