Gå direkt till textinnehållet

Professor döms för att ha efterforskat källa

En anställd vid Göteborgs universitet döms till 30 dagsböter för att ha efterforskat källan till en artikel i Göteborgs-Posten. Personen var vid tillfället för brottet prefekt för en institution.

I februari 2016 kontaktade Göteborgs-Posten prefekten, som numera har en professorstjänst på universitetet, och gav henne möjlighet att kommentera en mejlkonversation mellan henne och en annan prefekt vid samma fakultet. Mejlkonversationen rörde angrepp på henne på Facebook efter ett infekterat bråk om resursfördelning.

Hon avböjde att kommentera, och skickade sedan ett mejl till den andra prefekten och frågade honom hur mejlkonversationen hade nått Göteborgs-Posten. Hon skrev:

”Hur i all världen har ett internt mail av nedanstående art kunnat nå G-P? I nedanstående mail bad jag i december dig återigen om hjälp med att komma till rätta med de svåra förföljelser som pågår mot bl.a. mig i sociala medier. Hur har den konversationen kunnat nå någon annan än dig? Du var enda mottagare av nedanstående mail.”

Prefekten vid den andra institutionen svarade att det inte var han som lämnat mejlkonversationen till GP, samt att det är otillåtet att efterforska journalisters källor.

Justitiekanslern valde efter anmälan att väcka åtal mot den tidigare prefekten som nu döms i Göteborgs tingsrätt för att ha brutit mot efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Straffvärdet för ett normalfall av brott mot efterforskningsförbudet är mellan 50 och 60 dagsböter. Tingsrätten anser dock att det finns omständigheter som gör att antalet dagsböter ska sänkas: brottet är inte grovt och mejlet är inte tillställt en underordnad, det finns inget som tyder på att hon haft för avsikt att vidta repressalier, mejlväxlingen hade föregåtts av en mångårig påfrestande arbetssituation för prefekten, och det fanns visst fog för att hon varit ”upprörd och arg och känt sig utsatt”. Den tidigare prefekten döms därför till 30 dagsböter.

Fler avsnitt
Fler videos