Gå direkt till textinnehållet

PP räknade fel på 400 miljoner

Pressens pensionskassa kommer eventuellt att sälja alla sina fastigheter i Malmö. Förslaget ska behandlas den 27 oktober. Orsak: en felräkning som underskattade pensionskassans åtaganden med 400 miljoner.

Pressens pensionskassa kommer eventuellt att sälja alla sina fastigheter i Malmö. Förslaget ska behandlas den 27 oktober. Orsak: en felräkning som underskattade pensionskassans åtaganden med 400 miljoner.

När försäkringsbolag gör beräkningar på hur mycket man i framtiden ska betala ut i pensioner utgår man från ett antagande om hur länge människor lever. Denna beräkning av livslängden justeras upp med några år med jämna mellanrum, senast var det i år 2000.

I samband med att Pressens pensionskassa anställde en ny aktuarie uppdagades det att den tidigare statistikansvarige endast gjort en summarisk kalkyl av vad den ökade livslängden skulle få för konsekvenser. Beräkningen visade sig underskatta pensionskassans åtaganden med så mycket som tio procent, eller motsvarade 400 miljoner.

Säkra placeringar

Pressens pensionskassa måste nu skaffa en högre andel säkra placeringar, till exempel i obligationer. En konsekvens kan därför blir att Pressens pensionskassa kommer att avveckla hela sitt fastighetsbestånd i Malmö, som motsvarar en fjärdedel av hela beståndet. Frågan kommer att diskuteras vid nästa arbetsutskott den 27 oktober.

– Skulle aktiemarknaden inte utvecklas som vi tror kan det också bli nödvändigt att sälja fastigheter i Stockholm. Vi är redan nu tvungna att förbereda en fastighetsförsäljning i Stockholm så att vi har beredskap om aktierna inte skulle utvecklas som vi hoppas, säger Hans Kilsved, kanslichef på Journalistförbundet och ledamot av Pressens pensionskassas styrelse och dess arbetsutskott.

Pressens pensionskassa har 75 procent av sina fastigheter i Stockholm. I innerstaden är kötiden till en lägenhet ungefär tio år. I Solna, Hägersten och Nacka är den ett par år. Om fastighetsbestånden i Stockholm skulle minska på grund av utförsäljning skulle kötiderna öka ytterligare.

Placeringar i obligationer

Effekten av underskottet på 400 miljoner innebär också att Pressens pensionskassas frihet att placera sitt kapital minskar. Bolagen måste nu i högre grad göra placeringar i obligationer och det blir inte lika förmånligt att inneha fastigheter. Placeringen i fastigheter får bara tas upp till 70 procent av marknadsvärdet. Pressens Pensionskassa har i dag 36 procent av sitt kapital investerat i fastigheter och 26 procent i aktier.

– Någon fara för Pressens pensionskassas konkurrenskraft föreligger inte. Pressens pensionskassa har fortfarande högst avkastning och låga premier, säger Hans Kilsved.

pj@journalisten.se

Fler avsnitt
Fler videos