Gå direkt till textinnehållet

Pengar till informatörer är fortfarande hemligt

Nyhetsbyrån Siren har begärt ut uppgifter om hur mycket pengar polisen årligen betalar ut till så kallade informatörer. Polisen har tidigare nekat att lämna ut uppgifterna. Nu ger kammarrätten polisen rätt.

Siren menar att deras begäran "inte är begränsad till något specifikt polisområde eller till någon särskild enhet, avdelning eller verksamhetsgren inom polismyndigheten."

Därför bör det inte råda sekretess över uppgiften. Nyhetsbyrån menar att om polisen får hemlighålla uppgiften så kan inte allmänheten få inblick i hur stor verksamheten är och man kan inte heller utreda om det är ett kostnadseffektivt sätt att bedriva polisarbete.

Polismyndigheten å sin sida anser att uppgifterna kan skada Polismyndighetens "framtida verksamhet". Kammarrätten delar uppfattningen och Siren får avslag på sin överklagan om att få se handlingarna.

 

Fler videos
Fler avsnitt