Gå direkt till textinnehållet

OB-systemetska utvärderas

Att det nya ob-systemet måste utvärderas verkar alla överens om. Förbundsstyrelsen vill att det ska ske inför nästa års kollektivavtalsförhandlingar på TU-området. Det blev också kongressens beslut.

Att det nya ob-systemet måste utvärderas verkar alla överens om. Förbundsstyrelsen vill att det ska ske inför nästa års kollektivavtalsförhandlingar på TU-området.

I våras infördes ett nytt ob-system. Tidigare kunde två personer få lika mycket ob-tillägg trots att antalet inarbetade ob-timmar var olika stort.

Det nya systemet ger betalt efter hur mycket ob-tid som man faktiskt jobbar.

För en del journalister har det här inneburit en sänkt ersättning. En rad medlemmar har hört av sig till SJF-kansliet men när man tagit hänsyn till semestertillägg, helgersättning och eventuella lokala avtal har det visat sig att det centrala avtalet i stort sett fått de effekter som förväntades.

Dock har en effekt underskattats; den som gäller de som tar ut kompledighet på ob-tid. Dessa personer förlorar mer pengar än man ursprungligen beräknat eftersom det inte utgår någon ob-ersättning när de kompar ut.

Det fanns på kongressen flera motioner i den här frågan. Bland annat krävdes att den nya konstruktionen rivs upp och att snedheter rättas till. En av talarna ville att en arbetsgrupp med representanter från TU och SJF ska ges i uppgift att se över saken.

Nils Svensson från förbundsstyrelsen betonade att man efter flera konferenser fått tydliga besked om att det gamla ob-systemet var orättvist och måste göras om. En av anledningarna var att reglerna missbrukades av arbetsgivarna.

-Det övervägande intrycket är att den nuvarande modellen fungerar men det finns justeringar att göra.

FS vill dock att saken ska tas upp vid avtalskonferensen på TU-området inför nästa års kollektivavtalsförhandlingar. Kongressen biföll förslaget från FS med bland annat tillägget att en översyn av det nya systemet ska göras innan avtalskonferensen.

sw@sjf.se

Fler avsnitt
Fler videos