Gå direkt till textinnehållet

Ny facklig inkomstförsäkring diskuteras

Som följd av försämringarna i a-kassan undersöker Journalistförbundet nu villkoren för en facklig inkomstförsäkring för medlemmarna.

Som följd av försämringarna i a-kassan undersöker Journalistförbundet nu villkoren för en facklig inkomstförsäkring för medlemmarna.

Försämringarna av a-kassan har gjort att Journalistförbundets försäkrings­kommitté har tagit kontakt med Folksam, för att undersöka villkoren för en facklig inkomstförsäkring. Frågan undersöktes redan under 2001 och 2002. Då ansåg förbundet att inkomstförsäkringen skulle signalera en reträtt från kraven på en fungerande, statlig a-kasseersättning.

– Försäkringen avfärdades av två skäl. Dels gav den inte speciellt mycket, dels var det en ideologisk fråga. Tar man på sig försäkringar för enskilda, faller incitamentet för en gemensam försäkring via a-kassan. Men nu har vi sagt att vi ska titta på alla möjligheter, säger Agneta Lindblom Hulthén, ordförande i Journalistförbundet.

Allmänt anses frågan känslig i fackliga kretsar, eftersom inrättandet av en facklig inkomstförsäkring kan tolkas som om Journalistförbundet ger upp kraven på en fullgod arbetslöshetsförsäkring via a-kassan.

Skulle en inkomstförsäkring kunna vara ett sätt att attrahera till medlemskap i Journa­list­förbundet?

– Nej. Det som avgör viljan att vara medlem i Journalistförbundet är framför allt vår koppling mellan yrkesfrågor och fackliga frågor och att vi har en ovanligt tät kontakt mellan förbundet och medlemmarna.

Varför undersöker ni då en inkomstförsäkring?

– Det är ett annat läge nu och det är klart att vi vänder på varje sten för att hantera den svåra situation som de nya a-kassereglerna innebär för medlemmarna. Våra medlemmar råkar också speciellt illa ut eftersom många går in och ut i korta anställningar.

SKTF, ett annat TCO-förbund, har meddelat att det ska införa ”marknadens bästa inkomstförsäkring” från årsskiftet, utan att höja själva medlemsavgiften till förbundet.

Propositionen om a-kassan ska röstas igenom i riksdagen den 20 december.

Redan i dag finns det bolag som säljer privata inkomstförsäkringar till enskilda anställda i olika branscher, och flera fackförbund, som SACO, SIF, SKTF och HTF, erbjuder sina medlemmar att teckna privata tilläggsförsäkringar som komplettering till a-kassan.

pf@journalisten.se

Fakta: De nya a-kassereglerna

Den högsta dagpenningen sänks från dagens 730 kronor till 680 kronor per dag.

Inkomsttaket i a-kassan sänks från 20 075 kronor till 18 700 kronor per månad.

Skärpning av arbetsvillkoret. I dag har man rätt till ersättning om man under de tolv månaderna före arbetslöshetens start har arbetat i minst sex månader och då minst 70 timmar per kalendermånad. Från nyår höjs gränsen till 80 timmar.

Studerandevillkoret slopas, som inneburit att studenter kan kvalificera sig för a-kassa genom heltidsstudier.

Den överhoppningsbara tiden i arbetslöshetsförsäkringen sänks från sju till fem år.

Fler avsnitt
Fler videos