Gå direkt till textinnehållet

Notiser#3 3-9 februari

-

Inga stormar över dubbelkommando

PRESS Att Dagens Nyheters chefredaktör och ansvarig utgivare Joachim Berner nu också blir vd för tidningen har inte rört upp några stormar på DNs redaktion.– Men visst tycker en del att det är tråkigt, säger Malin Holmqvist, ordförande i journalistklubben.

Klubben har i ett brev till styrelsen påpekat det olämpliga i att samla båda rollerna hos en och samma person.

– Men eftersom det här är en styrelsefråga är det inget som vi kan förhandla om.

Annons Annons

Journalistutbildning måste samverka mer

UTBILDNING Journalistutbildningarna inom högskolan behöver både breddas och fördjupas.

Det skriver Högskoleverket i en rapport som gjorts på uppdrag av regeringen.

I rapporten poängteras att högskolans journalistutbildningar bör ha mer samverkan med andra utbildningar på högskolan, främst inom det samhällsvetenskapliga och humanistiska området.

Samtliga utbildningar har fått i uppdrag att komma in med konkreta planer för hur utbildningarna ska ges en starkare internationell prägel. Dessa planer ska vara klara före den 1 september.

JK undersöker redan PON-fälld tidning

RÄTTSLIGT Justitiekanslern inleder förundersökning mot tidningen Finnveden Fredag för misstänkt brott mot tystnadsplikten.

Tidningen publicerade i somras en insändare signerad med skribentens namn och bostadsort, trots att denne ville vara anonym. Senare publicerade tidningen ett svar på insändaren. Även då uppgavs skribentens namn.

Pressens opinionsnämnd har tidigare fällt tidningen för att ha grovt brutit mot god publicistisk sed.

USA Today med flera stämmer Metro USA

RÄTTSLIGT Tidningen Metro har fått problem i USA. Tidningsbolagen USA Today, New York Times och Philadelphia Newspapers har stämt det lokaltrafikbolag i Philadelphia som delar ut Metro, skriver TT. Mediejättarna hänvisar till en lag som förbjuder trafikbolag att distribuera tidningar.

Företagen är rädda att tappa annonsörer om en gratistidning som Metro blir alltför spridd.

Presskort försvunna

FÖRBUNDET Fyra presskort har försvunnit på posten. Från början saknades sex men efter efterforskningar från Journalistförbundets medlemsregister har två hittats.Rutinerna för presskort har varit att medlemmen skickat in sina ansökningar till företaget ID-kort som skickat ut en avi till medlemmen. I de här fyra fallen har presskortet trots det inte funnits på postkontoret. I de två fall där presskorten hittades har de funnits på närliggande postkontor.

Nu har Journalistförbundet infört nya rutiner. De innebär att den som söker presskort lämnar handlingarna direkt på ett postkontor och sedan hämtar ut presskortet på samma kontor.

Alltför detaljerade uppgifter fäller NST

ETIK Nordvästra Skånes Tidningar bröt mot god publicistisk sed när den publicerade en artikel om en man som hittats med svåra skador i sitt hem.

Pressens opinionsnämnd anser att tidningen lämnat så detaljerade uppgifter om mannens ålder, gårdens belägenhet och skadornas omfattning att han pekats ut. Dessutom hade tidningen publicerat en del felaktiga uppgifter om att mannen ägnat sig åt hembränning och försett skolungdom med hembränd sprit, vilket vållat honom skada.

Tidningens vilja att införa en rättelse gottgör inte den skada som den vållat, anser PoN.

Prenumerera på Expressen

PRESS Expressen testar hur stort intresset är för att få tidningen direkt hem i brevlådan.

Invånarna i två testområden, Skogås och Lidingö, kommer att få ett erbjudande om att prenumerera i två månader.

Syftet är att undersöka alternativa distributions- och försäljningskanaler för tidningen.

Fler avsnitt
Fler videos