Negativ rapportering
om invandring dominerar

23 augusti, 2017

Negativa gestaltningar av invandring var vanligare än positiva i den svenska nyhetsrapporteringen 2010-2015.

Det slår en ny rapport som presenteras i dag fast. Rapportens huvudförfattare är professorn i journalistik Jesper Strömbäck, som skrivit den på uppdrag av Delmi, Delegationen för migrationsstudier.

Det som gjorts är en kvantitativ undersökning av hur Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen rapporterade om invandring, perioden 1 januari 2010 till 30 juni 2015.

Rapporten konstaterar att tidningarnas rapportering inte ger en rättvisande bild av vilken sorts invandring som sker till Sverige; flyktinginvandringen överdrivs gentemot arbetskraftsinvandringen.

Den slår vidare fast att negativa gestaltningar – där de två vanligaste är att invandring bidrar till kriminalitet respektive försvagar den sociala sammanhållningen i Sverige – sammantaget var mer än dubbelt så vanliga i materialet som positiva gestaltningar av invandring.

Den vanligaste positiva gestaltningen i materialet var att invandring bidrar till kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden.

När rapportförfattarna jämför mediebilden av invandring med tillgänglig empiri från verkligheten, hittar de inget stöd för att negativa gestaltningar av invandring dominerar.

”Om något är det vår bedömning att det empiriska stödet för de positiva gestaltningarna är större eller mer entydigt än för de negativa gestaltningarna”, skriver de.

Förklaringen ligger, enligt rapporten, i nyhetslogiken. Negativa nyheter har ett större nyhetsvärde än positiva, vilket inte är unikt för rapporteringen om invandring.

Men oavsett förklaringsmodell är sannolikheten stor att (den negativa) nyhetsrapporteringen påverkar människors syn på hur invandring påverkar Sverige i negativ riktning, skriver rapportförfattarna.

Mer specifikt ser de det som sannolikt att den svenska nyhetsrapporteringen:

  • bidrar till att människor överskattar omfattningen av flyktinginvandringen jämfört med andra typer av invandring,
  • överskattar kostnader och problem förknippade med invandring, och
  • underskattar vinster och möjligheter förknippade med invandring.

 

Senaste numret

Prenumerera

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet

Säg upp din prenumeration här

Ansvarig utgivare: Helena Giertta. Allt material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Citera gärna, men ange källan. Information om cookies