Gå direkt till textinnehållet

Nationell Idag får presstöd

Nationaldemokraternas tidning Nationell Idag har beviljats presstöd på totalt drygt 2,3 miljoner kronor.

Presstödsnämnden beslöt i går att ge Nationell Idag driftsstöd med 699 583 för perioden augusti-december 2009 och med 1 679 000 kronor för 2010.

En ledamot i nämnden har anmält skiljaktig mening. Han anser att Presstödsnämnden borde ha återremitterat ärendet till kansliet för fördjupad redovisning av om tidningen är en allmän nyhetstidning med reguljär allmän redovisning som tidningens primära uppgift.

Fler avsnitt
Fler videos