Gå direkt till textinnehållet

Moderat tidningsman följer partilinjen om FRA

- Jag kommer att rösta för att tillåta signalspaning. Kritiken är överdriven.   Andreas Norlén, moderat riksdagsman, är medarbetare i familjeägda Länstidningen i Östergötland som drivs av hans mor.  

Länstidningen i Östergötland, drivs och ägs av Gunilla Norlén. Hennes son, Andreas Norlén, även han aktiv medarbetare i tidningen, är dessutom riksdagsman för Moderaterna i Östergötland. Tidningsutgivarna, TU, har dock tagit ställning mot lagförslaget om att låta FRA avlyssna telefonsamtal, mejl och sms till och från Sverige. Men Andreas Norlén kommer att följa partilinjen.

– Jag kommer att rösta för lagen. Jag upplever att det är angeläget att vi kan driva effektiv signalspaning, säger Andreas Norlén till Journalisten.

– Sen har förslaget en rad garantier för rättssäkerheten när man tillämpar spaningen, till exempel en prövning av vilka begrepp som får användas i filtreringen.

Hur ser du som del i en aktiv tidningsutgivarsläkt på förslagets hot mot källskydd och integritet?

– Jag inser att frågan är svår, men min bedömning är att man hanterar problematiken på ett betryggande sätt. Kritiken har varit lite överdriven, tycker jag.

Länstidningen har sin redaktion i Motala, utkommer en gång i veckan men är klassad som dagstidning.

 

Fler avsnitt
Fler videos